Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 80601-2-13:2012/A1:2019

Medische elektrische toestellen - Deel 2-13: Bijzondere eisen voor basisveiligheid en essentiële prestaties van een anesthesiewerkstation - Amendement 1 (ISO 80601-2-13:2011/Amd 1:2015)

WITHDRAWN

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
WITHDRAWN
Publication date
19 December 2019
Replaced by
NBN EN ISO 80601-2-13:2022
Amends
NBN EN ISO 80601-2-13:2013
ICS Code
11.040.10 (Anaesthetic, respiratory and reanimation equipment)

About this training

Summary

EN ISO 80601-2-13 werd gepubliceerd in 2011. Amendement 1 op EN ISO 80601-2-13:2011 zal deze norm bijwerken met betrekking tot verwijzingen naar IEC 60601-1:2005 (EN 60601-1:2006) en van toepassing zijnde zekerheden normen. Amendement 1 introduceert ook technische wijzigingen om de relatie tussen deze norm en IEC 60601-2-49 te verduidelijken en accessoires verder te specificeren. Het wijzigt vereisten op de volgende aspecten, deels als gevolg van de publicatie van amendementen die respectievelijk in 2012 en 2013 zijn gepubliceerd op IEC 60601-1:2005 en de bijbehorende standaarden:
— toevoeging van een definitie van verwisselbare anesthesiedampafgiftesystemen;
— het markeren van de massa van mobile me-apparatuur;
— beweging over een drempel;
— ruwe behandelingstest;
— meerdere stopcontacten;
— specifieke eisen voor systemen voor het toedienen van anesthesiegas en beademingssystemen voor anesthesie, met inbegrip van gebruiksaanwijzingen;
— dampconcentratie tijdens en na zuurstofspoeling;
- inspiratiepauze.
Waar van toepassing omvat amendement 1 ook wijzigingen van specifieke informatieve bijlagen met betrekking tot de gewijzigde vereisten zoals hierboven vermeld. Ten slotte werden kleine redactionele updates aangebracht.