Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 13480-6:2017

Metalen industriële leidingen - Deel 6: Aanvullende vereisten voor ondergrondse leidingen

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
19 July 2017
Replaces
NBN EN 13480-6:2012/A1:2016, NBN EN 13480-6:2012
Amended By
NBN EN 13480-6:2017/A1:2019
ICS Code
23.040.01 (Pipeline components and pipelines in general)

About this training

Summary

Dit document specificeert de vereisten voor industriële leidingen die ofwel volledig ingegraven of gedeeltelijk ingegraven en gedeeltelijk in moffen of soortgelijke beschermingen zijn aangebracht. Het wordt gebruikt in combinatie met de andere zes delen van EN 13480.
Waar ondergrondse leidingen die onder deze norm vallen, worden aangesloten op leidingen die onder andere jurisdictie zijn geïnstalleerd, zoals pijpleidingen, moet de overgang worden gemaakt bij een afsluitelement, b.v. een afsluit- of regelklep die de twee secties scheidt. Deze dient dicht bij de begrenzing van het industrieterrein te zijn, maar mag binnen of buiten de begrenzing liggen.
Bedrijfstemperatuur tot 75 °C.
OPMERKING Voor hogere temperaturen moet worden verwezen naar EN 13941+A1:2010, maar houd er rekening mee dat CEN/TC 107 alleen betrekking heeft op voorgeïsoleerde leidingen met temperaturen tot 140 °C en diameters tot 800 mm, wat state-of-the-art is voor deze producten.