Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 13001-2:2021

Kraanveiligheid - Algemeen ontwerp - Deel 2: Lastbelastingen

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
01 April 2021
Replaces
NBN EN 13001-2:2014
ICS Code
53.020.20 (Cranes)

About this training

Summary

Dit document specificeert belastingsacties en belastingscombinaties voor de berekening van belastingseffecten als basis voor het bewijs van bekwaamheid van een kraan en zijn belangrijkste componenten. Het zal samen met de andere generieke delen van de EN 13001-normenreeks worden gebruikt, zie bijlage E. Als zodanig specificeren ze voorwaarden en ontwerpvereisten om mechanische gevaren van kranen te voorkomen en bieden ze een verificatiemethode voor die vereisten.
OPMERKING Specifieke vereisten voor bepaalde typen kranen worden gegeven in de toepasselijke Europese productnormen voor het specifieke kraantype, zie bijlage E.
Het volgende is een lijst van belangrijke gevaarlijke situaties en gevaarlijke gebeurtenissen die kunnen leiden tot risico's voor personen bij normaal gebruik en redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik. Clausule 4 van dit document biedt middelen om de risico's van mechanische storingen als gevolg van het volgende te verminderen of te elimineren:
a) starre carrosserie-instabiliteit van de kraan of zijn onderdelen (kantelen);
b) overschrijding van de grenzen van kracht (opbrengst, ultieme, vermoeidheid);
c) elastische instabiliteit van de kraan of zijn onderdelen of componenten (knik, bolling).
De gevaren die in dit document worden behandeld, worden geïdentificeerd in bijlage G.
Dit document is niet van toepassing op kranen die zijn vervaardigd vóór de datum van publicatie als EN.