Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 1501-5:2021

Vuilniswagens - Algemene eisen en veiligheidseisen - Deel 5: Hefinrichtingen voor vuilniswagens

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
02 April 2021
Replaces
NBN EN 1501-5:2011
ICS Code
43.160 (Special purpose vehicles)

About this training

Summary

Dit document behandelt alle significante gevaren, gevaarlijke situaties en gebeurtenissen die relevant zijn voor hefwerktuigen die worden gebruikt voor het legen van aangewezen afvalcontainers in RCV's en hun montage op de RCV's wanneer ze worden gebruikt zoals bedoeld en onder omstandigheden van verkeerd gebruik die redelijkerwijs door de fabrikant kunnen worden voorzien gedurende hun voorzienbare levensduur zoals gedefinieerd in artikel 4.
Dit document is van toepassing op het ontwerp en de constructie van de hefinrichtingen voor afvalcontainers en de montage van andere hefinrichtingen, zodat deze geschikt zijn voor hun functie en gedurende hun gehele levensduur kunnen worden bediend, afgesteld en onderhouden. Het is niet van toepassing op het einde van de levensduur van de hijsinrichtingen.
Dit document beschrijft en geeft de veiligheidseisen van de hefinrichtingen voor het legen van afvalcontainers en hun interfaces met de overeenkomstige onderdelen van de RCV's en zal worden gebruikt in combinatie met EN 1501 1:2021 voor de achter-, zij- en voorladers. Het verwijst naar EN 1501 4:2007 voor de geluidstestcode.
Dit document is niet van toepassing op:
- werking onder zware omstandigheden, b.v. extreme omgevingsomstandigheden zoals:
- temperaturen onder −20 °C en boven +40 °C;
- tropische omgeving;
- windsnelheid groter dan 75 km/h;
- verontreinigende omgeving;
- corrosieve omgeving;
- werking in potentieel explosieve atmosferen;
- tillen en vervoeren van personen;
- het legen van afvalcontainers die niet zijn vervaardigd volgens EN 840:2020 (alle onderdelen), EN 12574:2017 (alle onderdelen), EN 13071:2019 (alle onderdelen), en die beschreven als paladin, diamond, containercontainers;
- het laden van grofvuil door middel van platform of vorken;
- behandeling van ladingen waarvan de aard tot gevaarlijke situaties kan leiden (bv. hete huisvuil, zuren en basen, radioactieve stoffen, besmet afval, vooral breekbare ladingen, explosieven);
- operatie op schepen;
- montage en bediening op stationaire verdichters.
Dit document is niet van toepassing op machines die zijn vervaardigd vóór de datum van publicatie door CEN.