Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 11929-1:2021

Bepaling van de karakteristieke limieten (beslissingsdrempel, detectielimiet en limieten van het dekkingsinterval) voor metingen van ioniserende straling - Grondbeginselen en toepassing - Deel 1: Elementaire toepassingen (ISO 11929-1:2019)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
24 March 2021
ICS Code
17.240 (Radiation measurements)

About this training

Summary

De ISO 11929-serie specificeert een procedure, op het gebied van ioniserende stralingsmetrologie, voor de berekening van de "beslissingsdrempel", de "detectielimiet" en de "grenzen van het dekkingsinterval" voor een niet-negatieve ioniserende stralingsmeting bij het tellen metingen met voorselectie van tijd of tellingen worden uitgevoerd. De meetgrootheid is het resultaat van een bruto-telcijfer en een achtergrond-telcijfer alsook van verdere grootheden op basis van een model van de evaluatie. In het bijzonder kan de meetgrootheid de netto telsnelheid zijn als het verschil tussen de bruto telsnelheid en de achtergrondtelsnelheid, of de netto activiteit van een monster. Het kan ook worden beïnvloed door kalibratie van het meetsysteem, door monsterbehandeling en door andere factoren.
ISO 11929 is opgedeeld in vier delen die betrekking hebben op elementaire toepassingen in dit document, geavanceerde toepassingen op basis van de ISO/IEC Guide 3-1 in ISO 11929-2, toepassingen op uitvouwmethoden in ISO 11929-3 en richtlijnen voor de toepassing volgens ISO 11929-4.
Dit document behandelt basistoepassingen van telmetingen die vaak worden gebruikt op het gebied van ioniserende stralingsmetrologie. Het is beperkt tot toepassingen waarvan de onzekerheden kunnen worden geëvalueerd op basis van de ISO/IEC Guide 98-3 (JCGM 2008). In bijlage A wordt het bijzondere geval van herhaalde telmetingen met willekeurige invloeden behandeld, terwijl metingen met lineaire analoge snelheidsmeters in bijlage B worden behandeld.
ISO 11929-2 breidt de voormalige ISO 11929:2010 uit naar de evaluatie van meetonzekerheden volgens de ISO/IEC Guide 98-3-1. ISO 11929-2 bevat ook enkele verklarende opmerkingen over algemene aspecten van telmetingen en over Bayesiaanse statistieken in metingen.
ISO 11929-3 behandelt de evaluatie van metingen met behulp van uitvouwmethoden en het tellen van spectrometrische meerkanaalsmetingen indien geëvalueerd door uitvouwmethoden, in het bijzonder voor alfa- en gamma-spectrometrische metingen. Verder geeft het enig advies over hoe om te gaan met correlaties en covarianties.
ISO 11929-4 geeft richtlijnen voor de toepassing van de ISO 11929-serie, vat kort de algemene procedure samen en presenteert vervolgens een breed scala aan numerieke voorbeelden. Informatie over de statistische wortels van ISO 11929 en over de huidige ontwikkeling ervan is elders te vinden[33][34].
De ISO 11929-serie is analoog ook van toepassing op andere metingen van welke aard dan ook, vooral als het een vergelijkbaar model van de evaluatie betreft. Andere praktijkvoorbeelden zijn bijvoorbeeld te vinden in ISO 18589[1], ISO 9696[2], ISO 9697[3], ISO 9698[4], ISO 10703[5], ISO 7503[6], ISO 28218[ 7] en ISO 11665[8].
OPMERKING Er is een codesysteem, genaamd UncertRadio, beschikbaar voor berekeningen volgens ISO 11929-1 tot ISO 11929-3. UncertRadio[31][32] kan gratis worden gedownload van https://www.thuenen.de/de/fi/arbeitsbereiche/meeresumwelt/leitstelle-umweltradioaktivitaet-in-fisch/uncertradio/. De download bevat een setup-installatiebestand dat alle bestanden en mappen naar een door de gebruiker gespecificeerde map kopieert. Na installatie moet men informatie toevoegen aan het PATH van Windows zoals aangegeven door een pop-upvenster tijdens de installatie. De Engelse taal kan worden gekozen en er is uitgebreide "help"-informatie beschikbaar.