Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 10140-2:2021

Akoestiek - Laboratoriummeting van geluidsisolatie van bouwelementen - Deel 2: Meting van luchtgeluidisolatie (ISO 10140-2:2021)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
08 May 2021
Replaces
NBN EN ISO 10140-2:2010
ICS Code
91.120.20 (Acoustics in building. Sound insulation)

About this training

Summary

Dit document specificeert een laboratoriummethode voor het meten van de luchtgeluidisolatie van bouwproducten, zoals muren, vloeren, deuren, ramen, luiken, gevelelementen, gevels, beglazing, kleine technische elementen, bijvoorbeeld luchtdoorvoerapparaten, ventilatiepanelen (ventilatiepanelen ), buitenluchtinlaten, elektrische leidingen, doorvoerafdichtingssystemen en combinaties, bijvoorbeeld wanden of vloeren met bekleding, verlaagde plafonds of zwevende vloeren.
De testresultaten kunnen worden gebruikt om de geluidsisolerende eigenschappen van bouwelementen te vergelijken, elementen te classificeren op basis van hun geluidsisolerende eigenschappen, te helpen bij het ontwerpen van bouwproducten die bepaalde akoestische eigenschappen vereisen en om de in-situ-prestaties van complete gebouwen te schatten.
De metingen worden uitgevoerd in laboratoriumtestfaciliteiten waarin geluidsoverdracht via flankerende paden wordt onderdrukt. De resultaten van metingen uitgevoerd in overeenstemming met dit document zijn niet direct toepasbaar op de veldsituatie zonder rekening te houden met andere factoren die de geluidsisolatie beïnvloeden, zoals flankerende transmissie, randvoorwaarden en totale verliesfactor.