Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 20765-1:2018

Aardgas - Berekening van thermodynamische eigenschappen - Deel 1: Gasfase-eigenschappen voor transmissie- en distributietoepassingen (ISO 20765-1:2005)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
30 October 2018
ICS Code
75.060 (Natural gas)

About this training

Summary

Dit deel van ISO 20765 specificeert een berekeningsmethode voor de volumetrische en calorische eigenschappen van natuurlijke gassen, natuurlijke gassen die een synthetisch mengsel bevatten en vergelijkbare mengsels, onder omstandigheden waarbij het mengsel alleen als gas kan bestaan.
De methode is toepasbaar op gassen van pijpleidingkwaliteit binnen het druk- en temperatuurbereik waarbij transmissie- en distributieactiviteiten normaal gesproken plaatsvinden. Voor volumetrische eigenschappen (compressiefactor en dichtheid) is de onzekerheid van de berekening ongeveer ± 0,1 % (95 % betrouwbaarheidsinterval). Voor calorische eigenschappen (bijvoorbeeld enthalpie, warmtecapaciteit, Joule-Thomson-coëfficiënt, geluidssnelheid) is de onzekerheid van de berekening meestal groter.