Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 22475-1:2021

Geotechnisch onderzoek en testen - Bemonsteringsmethoden en grondwatermetingen - Deel 1: Technische principes voor het bemonsteren van grond, gesteente en grondwater (ISO 22475-1:2021)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
22 October 2021
Replaces
NBN EN ISO 22475-1:2007
ICS Code
93.020 (Earthworks. Excavations. Foundation construction. Underground works)

About this training

Summary

Dit document behandelt de principes van bemonstering van grond, gesteente en grondwater als onderdeel van het programma van geotechnisch onderzoek en testen.
OPMERKING 1    Dit document voldoet aan de vereisten voor bemonstering van grond, gesteente en grondwater, en grondwatermetingen als onderdeel van het programma van geotechnisch onderzoek en testen volgens EN 1997-1 en EN 1997-2.
De doelstellingen van dergelijk grondonderzoek zijn:
a) het verzamelen van bodem-, gesteente- en watermonsters van een kwaliteit die geschikt is om de algemene geschiktheid van een locatie voor geotechnische doeleinden te beoordelen en om de vereiste grondkenmerken in het laboratorium te bepalen;
b) om informatie te verkrijgen over de volgorde, dikte en oriëntatie van lagen en discontinuïteiten;
c) om het type, de samenstelling en de toestand van lagen vast te stellen;
d) om informatie te verkrijgen over de toestand van het grondwater en om watermonsters te verzamelen voor beoordeling van de interactie van grondwater, bodem, gesteente en bouwmateriaal.
Bodembemonstering ten behoeve van agrarisch en milieukundig bodemonderzoek valt hier niet onder.
OPMERKING 2    Richtlijnen voor bodembemonstering voor deze doeleinden, inclusief verontreinigde of mogelijk verontreinigde locaties, vindt u in de ISO 18400-serie. ISO 18400-204 biedt daarnaast richtlijnen voor het bemonsteren en meten van bodem(grond)gas.
OPMERKING 3    De bemonsteringsmethoden die in dit document worden gepresenteerd, zijn mogelijk niet geschikt voor alle grondsoorten, b.v. veen met een sterke vezelstructuur.
OPMERKING 4    Sommige van de bemonsteringsmethoden die in dit document worden gepresenteerd, zijn geschikt voor zowel grond als gesteente.
Waterbemonstering ten behoeve van kwaliteitscontrole, kwaliteitskarakterisering en identificatie van bronnen van verontreiniging van water, met inbegrip van bodemafzettingen en slib, wordt niet gedekt.
OPMERKING 5    Watermonsters voor deze doeleinden zijn te vinden in de ISO 5667-serie.