Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 19904-1:2019

Aardolie- en aardgasindustrie - Drijvende offshoreconstructies - Deel 1: Scheepsvormige, halfafzinkbare cilindrische constructies met rondhout en geringe diepgang (ISO 19904-1:2019)

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
24 July 2019
ICS Code
75.180.10 (Exploratory, drilling and extraction equipment)

About this training

Summary

Dit document bevat vereisten en richtlijnen voor het constructief ontwerp en/of de beoordeling van drijvende offshoreplatforms die door de aardolie- en aardgasindustrie worden gebruikt ter ondersteuning van de volgende functies:
— productie;
— opslag en/of lossing;
— boren en productie;
— productie, opslag en lossing;
— boren, productie, opslag en lossen.
OPMERKING 1 Drijvende offshore-platforms worden vaak aangeduid met verschillende afkortingen, b.v. FOD, FSU, FPSO (zie artikel 3 en 4), in overeenstemming met hun beoogde opdracht.
OPMERKING 2 In dit document wordt de term "zwevende constructie", soms afgekort tot "constructie", gebruikt als algemene term om de structurele systemen aan te duiden van elk lid van de hierboven gedefinieerde klassen van platforms.
OPMERKING 3 In sommige gevallen worden drijvende platforms aangeduid als "vroege productieplatforms". Deze term heeft alleen betrekking op een strategie voor activaontwikkeling. Voor de doeleinden van dit document omvat de term "productie" ook "vroege productie".
Dit document is niet van toepassing op de structurele systemen van mobiele offshore units (MOU's). Deze omvatten onder meer het volgende:
— drijvende constructies die in de eerste plaats bedoeld zijn voor het uitvoeren van boor- en/of putinterventieoperaties (vaak MODU's genoemd), zelfs wanneer ze worden gebruikt voor uitgebreide puttestoperaties;
— drijvende constructies die worden gebruikt voor offshore-constructiewerkzaamheden (bv. kraanschepen of pijpenleggers), voor tijdelijke of permanente offshore-woonverblijven (drijvers), of voor het vervoer van uitrusting of producten (bv. transportschepen, vrachtschepen), waarnaar wordt verwezen naar constructies aan relevante regels van een erkend classificatiebureau (RCS).
Dit document is van toepassing op alle mogelijke levenscyclusfasen van de hierboven gedefinieerde constructies, zoals:
— ontwerp, constructie en installatie van nieuwe constructies, inclusief vereisten voor inspectie, integriteitsbeheer en toekomstige verwijdering;
— structureel integriteitsbeheer met inbegrip van inspectie en beoordeling van in gebruik zijnde constructies, en
— verbouwing van constructies voor ander gebruik (bv. tanker omgebouwd tot productieplatform) of hergebruik op verschillende locaties.
Binnen de context van dit document worden de volgende soorten drijvende constructies expliciet beschouwd:
a) scheepsvormige constructies en duwbakken;
b) half-afzinkbare schepen;
c) rondhouten;
d) cilindrische constructies met geringe diepgang.
Naast de hierboven genoemde structurele typen, heeft dit document betrekking op andere drijvende platforms die bedoeld zijn om de bovenstaande functies uit te voeren, bestaande uit gedeeltelijk ondergedompelde drijvende rompen die zijn samengesteld uit elke combinatie van geplateerde en spaceframe-componenten. Deze andere constructies kunnen zeer variabel zijn in geometrie en constructieve vormen (bijv. platformen met trekpoten) en kunnen daarom slechts gedeeltelijk worden gedekt door de vereisten van dit document. In andere gevallen kan blijken dat specifieke vereisten die in dit document worden vermeld, niet van toepassing zijn op de gehele of een deel van een constructie in kwestie.
OPMERKING 4 Eisen voor bovenbouwconstructies zijn weergegeven in ISO 19901-3.
In de bovengenoemde gevallen vereist conformiteit met dit document dat het ontwerp gebaseerd is op de onderliggende principes en dat het een veiligheidsniveau bereikt dat gelijkwaardig is aan of hoger is dan het impliciete niveau in het document.
OPMERKING 5 De snelheid van evolutie van offshore-technologie is vaak veel hoger dan het tempo waarin de industrie substantiële overeenstemming bereikt over innovatie in structurele concepten, structuur