Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 13141-7:2021

Ventilatie voor gebouwen - Prestatietesten van componenten/producten voor woningventilatie - Deel 7: Prestatietesten van mechanische toevoer- en afvoerventilatie-eenheden (inclusief warmteterugwinning)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
20 April 2021
Replaces
NBN EN 13141-7:2010
ICS Code
91.140.30 (Ventilation and air-conditioning systems)

About this training

Summary

Dit document specificeert de laboratoriumtestmethoden en testvereisten voor het testen van aerodynamische, thermische, akoestische en elektrische prestatiekenmerken van gekanaliseerde mechanische toevoer- en uitlaatventilatie-units voor woningen.
OPMERKING Dergelijke units worden bidirectionele ventilatie-units genoemd in EN 13142:2021.
Dit document is van toepassing op units die ten minste in één of meer behuizingen bevatten:
- ventilatoren voor mechanische aan- en afvoer;
- lucht filters;
- lucht-lucht warmtewisselaar en/of lucht-lucht warmtepomp voor luchtwarmteterugwinning;
- controle systeem.
Een dergelijke eenheid kan worden geleverd in meer dan één samenstel, waarvan de afzonderlijke samenstellen zijn ontworpen om samen te worden gebruikt.
Voorbeelden van verschillende mogelijke opstellingen van warmteterugwinning, warmtewisselaars en/of warmtepompen zijn beschreven in bijlage A.
Dit document behandelt ventilatie-units met continue massastromen voor elk instelpunt.
Dit document heeft geen betrekking op units zonder luchtkanalen die worden behandeld in prEN 13141-8:2021.
Dit document heeft geen betrekking op ventilatiesystemen die ook ruimteverwarming en warm water kunnen leveren die worden behandeld in EN 16573.
Dit document is niet van toepassing op units inclusief door een verbrandingsmotor aangedreven compressiewarmtepompen en absorptiewarmtepompen.
Elektrische veiligheidseisen worden gegeven in EN 60335-2-40 en EN 60335-2-80.