Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 11916-3:2021

Bodemkwaliteit - Bepaling van geselecteerde explosieven en verwante verbindingen - Deel 3: Methode met behulp van vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS) (ISO 11916-3:2021)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
08 October 2021
ICS Code
13.080.10 (Chemical characteristics of soils)

About this training

Summary

Dit document specificeert de meting van explosieven en verwante nitroverbindingen (zoals weergegeven in tabel 1) in grond en bodemmaterialen. Dit document is bedoeld voor de sporenanalyse van explosieven en verwante verbindingen door middel van vloeistofchromatografie-tandem massaspectrometrie (LC-MS/MS). Over het algemeen toont LC-MS/MS-meting de lagere LOQ (kwantificeringsgrens) voor elke verbinding in tabel 1 dan het gebruik van krachtige vloeistofchromatografie (HPLC) met UV-detectie (zie bijlage B en bijlage C).
Onder de in dit document gespecificeerde voorwaarden kunnen concentraties van slechts 0,005 mg/kg tot 0,014 mg/kg droge stof worden bepaald, afhankelijk van de stof. Soortgelijke verbindingen, in het bijzonder diverse nitroaromaten, bijproducten en afbraakproducten van explosieve verbindingen kunnen met deze methode worden geanalyseerd, mits de toepasbaarheid per geval wordt gecontroleerd.