Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 14852:2021

Bepaling van de ultieme aerobe biologische afbreekbaarheid van plastic materialen in een waterig medium - Methode door analyse van vrijgekomen koolstofdioxide (ISO 14852:2021)

ACTIVE

About this standard

Languages
English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
11 July 2021
Replaces
NBN EN ISO 14852:2018
ICS Code
83.080.01 (Plastics in general)

About this training

Summary

Dit document specificeert een methode, door de hoeveelheid ontwikkeld kooldioxide te meten, voor de bepaling van de mate van aerobe biologische afbreekbaarheid van plastic materialen, inclusief die welke formuleringsadditieven bevatten. Het testmateriaal wordt in een synthetisch medium onder gestandaardiseerde laboratoriumomstandigheden blootgesteld aan een inoculum uit actief slib onder aërobe omstandigheden.
De in dit document gebruikte omstandigheden komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de optimale omstandigheden die een maximale biologische afbreekbaarheid mogelijk maken, maar deze testmethode is bedoeld om de biologische afbreekbaarheid van plastic materialen te meten en een indicatie te geven van hun potentiële biologische afbreekbaarheid.
Met deze methode kan de beoordeling van de biologische afbreekbaarheid worden verbeterd door een koolstofbalans te berekenen (optioneel, zie bijlage C).
De methode is van toepassing op de volgende materialen:
— natuurlijke en/of synthetische polymeren, copolymeren of mengsels daarvan;
— plastic materialen die additieven bevatten zoals weekmakers, kleurstoffen of andere verbindingen;
—    in water oplosbare polymeren;
—    materialen die onder de testomstandigheden de in het inoculum aanwezige micro-organismen niet remmen. Remmende effecten kunnen worden bepaald met behulp van een remmingscontrole of met een andere geschikte methode (zie bijvoorbeeld ISO 8192[1]). Als het testmateriaal het inoculum remt, kan een lagere testconcentratie, een ander inoculum of een vooraf blootgesteld inoculum worden gebruikt.