Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 15004-1:2019

Vaste brandbestrijdingssystemen - Gasblussystemen - Deel 1: Ontwerp, installatie en onderhoud (ISO 14520-1:2015, gewijzigd)

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
17 April 2019
ICS Code
13.220.20 (Fire protection)

About this training

Summary

Dit document specificeert eisen en geeft aanbevelingen voor het ontwerp, de installatie, het testen, het onderhoud en de veiligheid van gasblussystemen in gebouwen, fabrieken of andere constructies, en de kenmerken van de verschillende blusmiddelen en soorten branden waarvoor ze een geschikt blusmiddel zijn.
Dit document beschrijft totale overstromingssystemen die voornamelijk betrekking hebben op gebouwen, fabrieken en andere specifieke toepassingen, waarbij gebruik wordt gemaakt van elektrisch niet-geleidende gasvormige brandblusmiddelen die geen residu achterlaten na lozing en waarvoor momenteel voldoende gegevens beschikbaar zijn om validatie van prestatie- en veiligheidskenmerken mogelijk te maken door een geschikte onafhankelijke autoriteit. Dit document is niet van toepassing op explosieonderdrukking.
Dit deel van EN 15004 is niet bedoeld om goedkeuring van de daarin vermelde blusmiddelen door de bevoegde autoriteiten aan te geven, aangezien andere blusmiddelen evengoed aanvaardbaar kunnen zijn. CO2 is niet inbegrepen omdat het wordt gedekt door andere internationale normen.
Dit deel van EN 15004 is van toepassing op de blusmiddelen vermeld in tabel 1. Dit document is bedoeld om te worden gebruikt in combinatie met de gegeven delen van EN 15004 voor brandblusmiddelen in tabel 1.