Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 16941-2:2021

On-site niet-drinkwatersystemen - Deel 2: Systemen voor het gebruik van behandeld grijswater

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
25 February 2021
ICS Code
93.025 (External water conveyance systems)

About this training

Summary

Dit document specificeert de principes van ontwerp, dimensionering, installatie, identificatie, inbedrijfstelling en onderhoud van grijswatersystemen met als doel het gebruik van grijswater op locatie.
Het geldt bij voorkeur voor het gebruik van gezuiverd grijswater voor:
- WC doorspoelen;
- bewatering van de tuin;
- de was;
- reinigingsdoeleinden.
In dit document staan ook de minimumeisen voor grijswatersystemen.
Uitgesloten van de reikwijdte van dit document zijn:
- het gebruik als drinkwater en voor voedselbereiding;
- het gebruik voor doeleinden van persoonlijke hygiëne;
- directe hergebruiksystemen zonder behandeling;
- productontwerp voor specifieke systeemcomponenten;
- industrieel afvalwater;
- vraag naar warmteterugwinning en koeling.
OPMERKING Conformiteit met dit document ontslaat niet van naleving van de verplichtingen die voortvloeien uit lokale of nationale regelgeving.