Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
CEN ISO/TS 14907-2:2016

Elektronische inning van vergoedingen - Testprocedures voor gebruikers- en vaste apparatuur - Deel 2: Conformiteitstest voor de toepassingsinterface van de boordeenheid (ISO/TS 14907-2:2016)

WITHDRAWN

About this standard

Languages
English
Type
NBN
Status
WITHDRAWN
Publication date
23 August 2016
Replaces
CEN ISO/TS 14907-2:2011
Replaced by
NBN EN ISO 14907-2:2021
ICS Code
35.240.60 (IT applications in transport)
43.040.15 (Car informatics. On board computer systems)

About this training

Summary

ISO/TS 14907-2:2016 beschrijft tests die de conformiteit van de on-board unit (OBU) verifiëren van implementaties van functies en datastructuren, zoals gedefinieerd in de conformiteitsverklaring voor implementatie op basis van ISO 14906:2011/Amd1:2015, voor elektronische incasso (EFC) toepassingen. Na het testen van geïsoleerde data-items en functies (C.2 t/m C.4) wordt een voorbeeld gegeven voor het testen van een volledige EFC-transactie (C.3).
Het bevat definities van OBU-conformiteitsbeoordelingstests van
- basisspecifieke korteafstandscommunicatie (DSRC) L7-functionaliteit,
- EFC-toepassingsfuncties,
- EFC-attributen (d.w.z. EFC-toepassingsinformatie),
- de adresseringsprocedures van EFC-attributen en (hardware)componenten [bijv. kaarten met geïntegreerde schakelingen (ICC) en mens-machine-interfaces (MMI)],
- het EFC-transactiemodel, dat de gemeenschappelijke elementen en stappen van elke EFC-transactie definieert, en
- het gedrag van de interface om interoperabiliteit op EFC-DSRC-toepassingsinterfaceniveau te ondersteunen.
Het doel van dit deel van ISO/TS 14907 is om tests te definiëren die
- OBU-capaciteiten beoordelen,
- OBU-gedrag beoordelen,
- dienen als leidraad voor OBU-conformiteitsevaluatie en typegoedkeuring,
- vergelijkbaarheid bereiken tussen de resultaten van de overeenkomstige tests die op verschillende plaatsen op verschillende tijdstippen worden uitgevoerd, en
- de communicatie tussen partijen vergemakkelijken.
Terwijl ISO/TS 14907-2:2016 voorbeelden definieert van testgevallen voor DSRC- en EFC-functionaliteit in bijlage C, is het niet de bedoeling om een volledige testsuite voor een bepaalde implementatie te specificeren. Om een testsuite samen te stellen voor een specifieke EFC-implementatie, moeten de testgevallen mogelijk worden aangepast en moeten mogelijk nieuwe testgevallen worden gedefinieerd en toegevoegd om de conformiteitstest te voltooien. Bij het definiëren van een volledige testsuite kan het nuttig zijn om rekening te houden met de volgende overwegingen:
- klein bereik: "uitputtende tests" van kritieke interoperabiliteits-/compatibiliteitskenmerken,
- groot bereik: testen van grenzen en willekeurige waarden, en
- samengestelde typen: testen van individuele items in volgorde of parallel.
Het valt buiten de reikwijdte van ISO/TS 14907-2:2016 om testen te definiëren die beoordelen
- prestatie,
- robuustheid, en
- betrouwbaarheid van een implementatie.
Bijlage D geeft een informatief overzicht van Japanse OBE-conformiteitstesten die zijn gebaseerd op de ISO/TS 14907-serie, om te illustreren hoe deze in de praktijk kunnen worden toegepast.