Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 1009-3:2020

Machines voor mechanische verwerking van mineralen en soortgelijke vaste stoffen - Veiligheid - Deel 3: Specifieke eisen voor breek- en maalmachines

ACTIVE

About this standard

Languages
German, English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
25 June 2020
Amended By
EN 1009-3:2020/prA1
ICS Code
73.120 (Equipment for processing of minerals)
91.220 (Construction equipment)

About this training

Summary

Dit document, dat samen met EN 1009-1:2020 moet worden gebruikt, specificeert de veiligheidseisen en hun verificatie voor het ontwerp en de constructie van breek- en maalmachines voor de mechanische verwerking in steengroeven, recycling en verwerking van mineralen en bijproducten. Daarnaast specificeert het het type informatie over veilige werkpraktijken (inclusief restrisico's) dat door de fabrikant moet worden verstrekt.
Wanneer de eisen van dit deel van EN 1009 verschillen van de eisen die worden gesteld in EN 1009-1:2020, hebben de eisen van dit deel van EN 1009 voorrang op de eisen van EN 1009-1:2020 voor machines die zijn ontworpen en gebouwd volgens de bepalingen van dit deel van EN 1009.
Dit document behandelt samen met EN 1009-1:2020 alle significante gevaren, gevaarlijke situaties en gebeurtenissen die relevant zijn voor breek- en maalmachines wanneer ze worden gebruikt zoals bedoeld en onder de door de fabrikant voorziene omstandigheden (zie bijlage C).
Dit document heeft geen betrekking op:
- ontwerp met betrekking tot verkeersregels;
- gevaren die voortvloeien uit het gebruik van de machines in potentieel explosieve atmosferen en uit de verwerking van explosieve materialen en risico's in verband met elektromagnetische compatibiliteit;
- specifieke gevaren verbonden aan mobiele machines.
OPMERKING 1 EN ISO 13766-1 en EN ISO 13766-2 specificeren testmethoden en acceptatiecriteria voor het evalueren van de elektromagnetische compatibiliteit van alle soorten mobiele bouwmachines.
OPMERKING 2 prEN 1009-6 "Specifieke vereisten voor mobiele en semi-mobiele apparatuur" is in voorbereiding om specifieke vereisten te dekken (bijv. mobiliteit, remmen, toegang, frequent transport), inclusief uitzonderingen en aanvullende vereisten voor mobiele en semi-mobiele apparatuur. Dit betekent dat mobiele machines vallen niet onder de richtlijn zolang EN 1009-6 niet is gepubliceerd door CEN.
Dit document is niet van toepassing op breek- en maalmachines die zijn vervaardigd vóór de publicatiedatum van dit document door CEN.