Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN 1991-1-6 NL:2015

Eurocode 1 - Belastingen op constructies - Deel 1-6: Algemene belastingen - Belastingen tijdens uitvoering (Geconsolideerde versie, inclusief AC:2013)

ACTIVE

About this standard

Languages
Dutch
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
24 July 2015

About this training

Summary(1) EN 1991-1-6 geeft beginselen en algemene regels voor de bepaling van de belastingen welke in rekening di enen
te
worden
gebracht
tijdens
de
uitvoering
van
gebouwen
en
werken
van
burgerlijke
bouwkunde.


OPMERKING 1 Dit deel van EN 1991 kan worden gebruikt als leidraad voor de bepaling van de belastingen welke in rekening

moeten worden gebracht voor verschillende types van constructies, inbegrepen constructieve wijzigingen zoals
vernieuwbouw en/of gedeeltelijke of volledige afbraak. Meer regels en leidraad zijn gegeven in Bijlagen A1, A2 en B.
'OPMERKING 2 Regels betreffende de veiligheid van mensen in en rond de werf onder invloeden die buiten het toepassingsgebied
van
deze
Europese
norm
vallen,
kunnen
voor
het
afzonderlijk
project
worden
bepaald.'

(2) De volgende onderwerpen worden in dit deel van EN 1991 behandeld.
Hoofdstuk 1 : Algemeen
Hoofdstuk 2 : Classificatie van belastingen
Hoofdstuk 3 : Ontwerpsituaties en grenstoestanden
Hoofdstuk 4 : Voorstelling van de belastingen
Bijlage A1 : Aanvullende regels voor gebouwen (normatief)
Bijlage A2 : Aanvullende regels voor bruggen (normatief)
Bijlage B : Belastingen op constructies tijdens de verbouwing, de heropbouw of de afbraak (informatief)
(3) EN 1991-1-6 geeft eveneens regels voor de bepaling van de belastingen welke kunnen worden gebruikt voor
het ontwerp en de berekening van hulpconstructies zoals bepaald in 1.5, nodig voor de uitvoering van gebouwen
en werken van burgerlijke bouwkunde.
OPMERKING Regels voor het ontwerp en de berekening van hulpconstructies kunnen zijn bepaald in de Nationale Bijlage
of
voor
het
afzonderlijk

project. Een leidraad kan worden gevonden in de van toepassing zijnde Europese normen.
Zo bijvoorbeeld worden regels voor het ontwerp en de berekening van bekistingen en ondersteuningsconstructies gegeven
in
EN 12812.