Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN ISO 17442-1:2021

Financiële diensten — Identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI) — Deel 1: Toewijzing (ISO 17442-1:2020)

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
08 May 2021
Replaces
NBN ISO 17442:2019

About this training

Summary

Dit document specificeert de minimale elementen van een eenduidige identificatiecode voor juridische entiteiten (LEI).
om de juridische entiteiten te identificeren die relevant zijn voor een financiële transactie.
Het is van toepassing op "rechtspersonen", waaronder, maar niet beperkt tot, unieke partijen die wettelijk zijn
of financieel verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van financiële transacties of het wettelijke recht hebben in hun
bevoegdheid om zelfstandig juridische contracten aan te gaan, ongeacht of deze zijn opgenomen
of op een andere manier tot stand is gekomen (bijv. trust, partnerschap, contractueel). Het omvat de overheid
organisaties, supranationals en individuen die handelen in een zakelijke hoedanigheid1)
, maar exclusief natuurlijk
personen. Het omvat ook internationale vestigingen zoals gedefinieerd in 3.5.
De LEI is ontworpen voor geautomatiseerde verwerking. Het kan ook gemakkelijk in andere media worden gebruikt
uitwisseling indien nodig (bijv. uitwisseling van papieren documenten).
OPMERKING Voorbeelden van in aanmerking komende juridische entiteiten zijn onder meer:
— alle financiële intermediairs;
— banken en financieringsmaatschappijen;
— internationale vestigingen;
— alle entiteiten die eigen vermogen, schuldpapier of andere effecten uitgeven voor andere kapitaalstructuren;
— alle op een beurs genoteerde entiteiten;
— alle entiteiten die financiële instrumenten verhandelen of anderszins partijen zijn bij financiële transacties, met inbegrip van
bedrijfsentiteiten, pensioenfondsen en beleggingsvehikels zoals collectieve beleggingsfondsen (bij paraplu
en subfondsniveau) en andere special purpose vehicles met een rechtsvorm;
— alle entiteiten die onder de bevoegdheid van een financiële toezichthouder vallen en hun gelieerde ondernemingen, dochterondernemingen en houdstermaatschappijen;
— eenmanszaken (als voorbeeld van personen die handelen in een zakelijke hoedanigheid);
— tegenpartijen bij financiële transacties.