Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN ISO/IEC 30107-2:2021

Informatietechnologie — Detectie van biometrische presentatieaanvallen — Deel 2: Gegevensformaten ((ISO/IEC 30107-2:2017))

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
21 May 2021
ICS Code
35.240.15 (Identification cards. Chip cards. Biometrics)

About this training

Summary

Dit document definieert gegevensformaten voor het overbrengen van het mechanisme dat wordt gebruikt bij biometrische presentatie
aanvalsdetectie en voor het overbrengen van de resultaten van detectiemethoden voor presentatieaanvallen. De aanvallen
die in de ISO/IEC 30107-serie worden behandeld, vinden plaats bij de sensor tijdens de presentatie en verzameling
van de biometrische kenmerken. Alle andere aanvallen vallen buiten het bestek van dit document.
Dit document bevat de volgende dataformaten: een binair formaat en een XML-schema. De data
uitwisselingsformaten in dit document zijn generiek, in die zin dat ze in een breed bereik kunnen worden toegepast en gebruikt
van toepassingsgebieden. Hier worden geen toepassingsspecifieke eisen behandeld.
Voorzieningen voor de cryptografische bescherming van de authenticiteit, integriteit en vertrouwelijkheid van opgeslagen
en verzonden detectiegegevens voor presentatieaanvallen vallen buiten het bestek van dit document.
OPMERKING Hoewel het aanpakken van beveiliging buiten het bestek van dit document valt, kunnen PAD-gegevens worden beschermd door codering
ze in een biometrisch informatierecord (zie ISO/IEC 19785-1) dat een optioneel beveiligingsblok bevat.