Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN ISO 9924-1:2021

Rubber en rubberproducten — Bepaling van de samenstelling van vulkanisaten en niet-uitgeharde verbindingen door middel van thermogravimetrie — Deel 1: Butadieen, ethyleen-propyleencopolymeer en -terpolymeer, isobuteen-isopreen-, isopreen- en styreen-butadieenrubbers ((ISO 9924-1:2016))

ACTIVE

About this standard

Languages
English
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
29 May 2021
ICS Code
83.060 (Rubber)

About this training

Summary

1.1 Dit deel van ISO 9924 specificeert een thermogravimetrische methode voor de bepaling van het totaal
organisch gehalte, carbonzwartgehalte en as in vulkanisaten en niet-uitgeharde verbindingen. Het verlies aan massa
bij 300 ° C is een geschatte richtlijn voor het gehalte aan vluchtige stoffen van de verbinding.
1.2 De methode is geschikt voor de analyse van rubbercompounds en vulkanisaten die de
volgende rubbers die alleen of als mengsels voorkomen:
a) polyisopreen van natuurlijke of synthetische oorsprong;
b) polybutadieen;
c) styreen-butadieen-copolymeren;
d) isobutyleen-isopreencopolymeren;
e) ethyleen-propyleencopolymeren en verwante terpolymeren.
OPMERKING Het toepassingsgebied van de methode kan worden uitgebreid tot de analyse van verbindingen die
rubbers die verschillen van die welke in dit lid worden genoemd, mits de toepasbaarheid van de methode wordt getest
vooraf bekende verbindingen of vulkanisaten met een vergelijkbare samenstelling gebruiken. Andere verbindingen zijn gedekt
volgens ISO 9924-2.
1.3 De methode is niet geschikt voor rubbers die polymeren bevatten die een koolstofhoudend residu vormen
tijdens pyrolyse, zoals veel chloor- of stikstofhoudende rubbers.
1.4 De methode is ook niet geschikt voor materialen die additieven bevatten die de vorming van
koolstofhoudende residuen tijdens pyrolyse, zoals kobalt- en loodzouten of fenolharsen.
1.5 De methode is niet geschikt voor verbindingen die minerale vulstoffen bevatten, zoals carbonaten of
gehydrateerde aluminiumoxiden, die uiteenvallen in het temperatuurbereik van 25 °C tot 650 °C, tenzij
geschikte correcties op basis van voorkennis van vullergedrag kunnen worden gemaakt.
© ISO 2016 – Alle rechten voorbehouden 1

ISO 9924-1:2016(E)
1.6 De methode is niet geschikt voor de bepaling van het totale polymeergehalte van verbindingen of
vulkanisaten die niet-rubber organische ingrediënten bevatten die niet volledig kunnen worden verwijderd met een oplosmiddel
extractie uitgevoerd in overeenstemming met ISO 1407.