Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN S 21-100-1:2021

Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud

ACTIVE

About this standard

Languages
French and Dutch
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
12 August 2021
Replaces
NBN S 21-100-1:2015, NBN S 21-100-1:2015/A1:2018
Corrected By
NBN S 21-100-1:2021/AC NL:2021

About this training

Summary

Dit document beschrijft de regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de gedetailleerde studie, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud, eveneens voor de eventuele wijzigingen en uitbreidingen, van branddetectie- en brandmeldsystemen binnen en rond bouwwerken. Het document behandelt enkel de technische criteria met betrekking tot deze regels.
Dit document betreft systemen die bedoeld zijn voor de bescherming van personen, goederen, continuïteit van de activiteiten, het milieu of een combinatie daarvan.
Dit document betreft systemen die opgebouwd zijn uit minstens 1 detector of 1 handbediende brandmelder, om in geval van brand signalen uit te zenden die hulpapparaten (zoals vaste brandblusinstallaties) kunnen inschakelen of andere acties en preventieve maatregelen (zoals het stilleggen van een machine) kunnen genereren. De hulpapparaten zelf worden hier echter niet behandeld.
Functies die geen verband houden met brand worden niet behandeld in dit document ook als deze gekoppeld zijn aan of gecombineerd zijn met branddetectie- en brandmeldsystemen.
Dit document betreft niet de eisen in verband met de evacuatie van gebouwen in die mate dat het begrip alarm gedefinieerd is als “visuele, hoorbare of tastbare brandmelding” wat niet overeenkomt met het begrip alarm in de Belgische regelgeving en dat een brandmelding niet impliceert dat deze automatisch de evacuatie van het gebouw veroorzaakt. Nochtans kan een branddetectie- en brandmeldsysteem conform aan dit document voor de evacuatie van het gebouw zorgen door bijvoorbeeld de evacuatiesirenes te activeren.
Niet alle aspecten betreffende de veiligheid van systemen conform de Nationale of Europese eisen worden behandeld in dit document. Voor de beschreven aspecten is dit document van toepassing. Voor de andere aspecten is de desbetreffende regelgeving van toepassing.
Om de integriteit en de performantie van radio-elektrische verbindingen te garanderen tussen de componenten en de CIE, zijn bijkomende eisen van toepassing op systemen met radio-elektrische verbindingen.