Beware. You are currently visiting the website in English. Information of the Dutch variant is now shown.
NBN EN ISO 23062:2022

Gieterijmachines - Veiligheidseisen voor gietmachines en machines voor het maken van kernen en bijbehorende apparatuur (ISO 23062:2022)

ACTIVE

About this standard

Languages
English and French
Type
NBN
Status
ACTIVE
Publication date
22 December 2022
Replaces
NBN EN 710+A1:2010
ICS Code
13.110 (Safety of machinery)
25.120.30 (Moulding equipment)
77.180 (Equipment for the metallurgical industry)

About this training

Summary

Dit document handelt over voorzienbare significante gevaren, gevaarlijke situaties en gebeurtenissen die relevant zijn voor machines voor het maken van gietvormen en kernen en bijbehorende apparatuur bij gebruik zoals bedoeld en onder omstandigheden van verkeerd gebruik die redelijkerwijs door de fabrikant kunnen worden voorzien (zie artikel 5). Het bevat de vereisten waaraan de fabrikant moet voldoen om de veiligheid van personen en eigendommen tijdens de levenscyclusfasen te waarborgen in overeenstemming met ISO 12100:2010, 5.4, evenals in het geval van voorzienbare storingen of storingen die kunnen optreden in de apparatuur.
Dit document is van toepassing op de volgende apparatuur:
a) machines die zijn gebouwd om gietzand te conditioneren en/of terug te winnen voor het maken van gietvormen en kernen (inclusief aanverwante vormbare granulaire materialen);
b) vormmachines;
c) machines voor het maken van kernen;
d) knock-outapparatuur;
e) andere direct gerelateerde apparatuur.
Dit document is niet van toepassing op:
—    pollepels en schenkgerei;
OPMERKING          Deze apparatuur valt binnen de Europese Unie (EU) onder EN 1247:2010.
—    apparatuur voor de productie van was en verloren schuimpatronen en apparatuur voor het verwijderen van was;
—    apparatuur voor additive manufacturing;
— apparatuur voor het verminderen van stof- en/of gasemissies;
—    kraaninstallaties;
—    lieren;
—    continue transportbanden of handlingsystemen die een integraal onderdeel kunnen zijn van de apparatuur waarop dit document betrekking heeft;
—    scheidingssystemen voor zand en gieten.
In dit document wordt niet expliciet ingegaan op elektrische gevaren. Deze gevaren vallen onder IEC 60204-1: 2016