Highlight blocks

This page contains all the highlight blocks that are referenced within the website to display within the rich text fields with the {{highlight-name}} method.
If you change a block on this page, it will also change on the places it is referenced within the website.
Normen gebruiken - Wat zijn normen
Schrijf in richt text: {{wat-zijn-normen-1="/external-assets/highlights"}}

Verschillende soorten normen

Er zijn 4 soorten normen: voor producten, service, processen en management.


Productnormen zijn nationale, Europese en internationale normen die afspraken vastleggen over de kenmerken van koopwaren. Resultaat: veiligere en kwaliteitsvollere producten voor de consument.

Servicenormen zorgen voor een constante minimale kwaliteit van dienstverleningen. Ze leggen ook de rechten en plichten vast van zowel de verlener als de gebruiker.

Procesnormen bevatten de regels voor de productie, opslag, verpakking en het testen van producten.

Managementnormen helpen organisaties met het beheer van hun activiteiten.

Schrijf in richt text: {{wat-zijn-normen-2="/external-assets/highlights"}}

What’s in a name

Elke normnaam is identiek opgebouwd: eerst de code met een afkorting en volgnummer, dan de jaaruitgave en ten slotte de titel.

Bijvoorbeeld:

ISO 9001:2015: Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen

Code: ISO (afkorting) 9001 (volgnummer)

Jaaruitgave: 2015

Titel: Kwaliteitsmanagementsystemen – Eisen

NBN S 21-100-1:2021 Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1

Code: NBN S (afkorting) 21-100-1 (volgnummer)

Jaaruitgave: 2021

Titel: Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1

ASTM C1569-22 Standaard testmethode voor windweerstand van betonnen en kleidakpannen

Code: ASTM (afkorting) C1569 (volgnummer)

Jaaruitgave: 22

Titel: Standaard testmethode voor windweerstand van betonnen en kleidakpannen

TIP: Wil je weten wat die afkortingen betekenen? Leer de internationale normalisatie-instellingen kennen.

Normen gebruiken - Auteursrechten
Schrijf in richt text: {{auteursrechten-1="/external-assets/highlights"}}

De uitzondering: redelijk gebruik

Elke regel kent uitzonderingen, ook het auteursrecht.

Wil je kleine delen van normen kopiëren voor ‘redelijk gebruik’? Dan kan je daarvoor toestemming vragen via dit aanvraagformulier (link).

‘Redelijk gebruik’ is de reproductie van kleine fragmenten voor niet-commerciële, educatieve en informatieve doeleinden volgens specifieke regels.

Normen gebruiken - Wetgeviving & regelgeving
Schrijf in richt text: {{wetgeving-1="/external-assets/highlights"}}

Een voorbeeldje: CE-markering

Je hebt zeker al een keer CE op speelgoed, medische hulpmiddelen of elektrische apparaten zien staan. Deze CE-markering geeft aan dat het product voldoet aan de hoge Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu.

Meer weten over CE-markering?

Normen ontwikkelen - Wat en hoe
Schrijf in richt text: {{ontwikkelen-wat-1="/external-assets/highlights"}}

Wist je dat …

… een normontwerp herkenbaar is aan zijn naam: Belgische normontwerpen starten met de code prNBN, Europese met prEN en internationale met DIS ISO.

Normen ontwikkelen - Sectorale operatoren
Schrijf in richt text: {{sectorale-operatoren-1="/external-assets/highlights"}}

Wist je dat …

… je inschrijving voor een normcommissie niet bij NBN, maar bij de SO moet gebeuren?

Ontdek de normcommissies en hun SO’s (link)

Normen ontwikkelen - Kwaliteitsmanagement
Schrijf in richt text: {{kwaliteitsmanagement-1="/external-assets/highlights"}}

Wie zoeken we hiervoor?

Iedereen die een interessante inkijk heeft in kwaliteitsverbetering kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie kwaliteitsmanagement. We zoeken dus experten in tal van disciplines. Denk aan grote en kleine bedrijven, consultants en onderzoekers, overheden en regionale of nationale agentschappen, financiële instellingen, werkgeversfederaties, audit- en certificeringsbedrijven … Kennis van normen is niet nodig.

Thema's - get certified
Schrijf in richt text: {{get-certified-1="/external-assets/highlights"}}

ISO 9001 legt de eisen vast voor een effectief kwaliteitsmanagementsysteem.

ISO 14001 laat je toe om een milieumanagementsysteem op te zetten.

ISO 45001 benadert systematisch de veiligheid en gezondheid van je medewerkers.

Schrijf in richt text: {{get-certified-2="/external-assets/highlights"}}

TIP

Je kan je best laten certificeren door een certificatie-instelling die geaccrediteerd is door BELAC, de Belgische accreditatieinstelling. Dan ben je zeker van een deskundig auditproces.

Schrijf in richt text: {{get-certified-3="/external-assets/highlights"}}

TIP

Bereid je je graag voor op de certificering? Werk jezelf dan al in en volg een opleiding bij NBN.

Thema's - About NBN
Schrijf in richt text: {{about-nbn-1="/external-assets/highlights"}}

Het NBN staat ook internationaal zijn mannetje. Zo zijn we lid van:

  • ISO (logo)
  • CEN (logo)
  • CENELEK (logo)
  • ETSI (logo)
  • IEC (logo)  
  • ITU (logo)

Weet je graag meer over deze instellingen? Lees er alles over op onze partnerpagina. (link partnerpagina)

Thema's - About NBN
Schrijf in richt text: {{about-nbn-2="/external-assets/highlights"}}

about-nbn-2

Voorbeeld hightlight block / custom code added class placeholder
Text inhoud is RTF (Bold / ItalicLink)

Dit kan enkel gebruikt worden binnen een RTF als je steeds dezelfde content er in hebt staan. voor zover ik weet kan het niet met nieuwe content... schrijf in richt text: {{hightlight-cyan="/external-assets/component-library"}}

Thema's - SDG's
Schrijf in richt text: {{SDG-1="/external-assets/highlights"}}

SDG's titel

SDG's highlight body tekst.

Domein - Kwaliteitsmanagement
Schrijf in richt text: {{dom-kwal-1="/external-assets/highlights"}}

Wie zoeken we hiervoor?

Iedereen die een interessante inkijk heeft in kwaliteitsverbetering kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie kwaliteitsmanagement.

We zoeken dus experten in tal van disciplines. Denk aan grote en kleine bedrijven, consultants en onderzoekers, overheden en regionale of nationale agentschappen, financiële instellingen, werkgeversfederaties, audit- en certificeringsbedrijven … Kennis van normen is niet nodig.

Domein - Kwaliteitsmanagement ENG
Schrijf in richt text: {{dom-kwal-1-en="/external-assets/highlights"}}

Who are we looking for for this?

Anyone with an interesting insight into the circular economy can join the Belgian Circular Economy Standards Committee.

So we are looking for experts in many disciplines. Think of environmental organisations, the recycling, waste or repair industry, governments, companies, academics, financial institutions, unions, consultants, consumers, authorities ... Knowledge of standards is not necessary.

Translated manually

Domein - gezondheid
Schrijf in richt text: {{gezondheid-1="/external-assets/highlights"}}

Wie zoeken we hiervoor?

Iedereen die een interessante inkijk heeft in veiligheid en gezondheid op de werkvloer kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie gezondheid en veiligheid op het werk. We zoeken dus experten in tal van disciplines. Denk aan grote en kleine bedrijven, consultants en onderzoekers, consumenten, overheden en regionale of nationale agentschappen, mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen, vakbonden, financiële instellingen, werkgeversfederaties, audit- en certificeringsbedrijven … Kennis van normen is niet nodig.

Domein - Biodiversiteit
Schrijf in richt text: {{dom-bio-1="/external-assets/highlights"}}

Wie zoeken we hiervoor

Iedereen die een interessante inkijk heeft op biodiversiteit kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie biodiversiteit. We zoeken dus experten in tal van disciplines. Denk aan grote en kleine bedrijven, ngo’s, consultants en onderzoekers, consumenten, overheden en regionale of nationale agentschappen, financiële instellingen, detailhandel, water-, gas-, of elektriciteitsbedrijven… Kennis van normen is niet nodig.

Domein - energiemanagement
Schrijf in richt text: {{dom-energy-1="/external-assets/highlights"}}

Wie zoeken we hiervoor?

Iedereen die een interessante inkijk heeft in energiegerelateerde kwesties kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissies energiemanagement. We zoeken dus experten in tal van disciplines. Denk aan grote en kleine bedrijven, consultants en onderzoekers, consumenten, overheden en regionale of nationale agentschappen, milieuorganisaties, financiële instellingen, de recyclage-,afval- of reparatie-industrie, water-, gas- of elektriciteitsbedrijven, audit-en certificeringsbedrijven, vastgoedmakelaars … Kennis van normen is niet nodig.

Domein - milieumanagement
Schrijf in richt text: {{dom-mil-1="/external-assets/highlights"}}

Wie zoeken we hiervoor?

Elke milieudeskundige kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie milieumanagement. We zoeken dus experten in tal van disciplines. Denk aan milieuorganisaties, de recyclage-, afval- of reparatie-industrie, water-, gas-, of elektriciteitsbedrijven, overheden, grote en kleine fabrikanten en dienstverleners, financiële instellingen, ngo’s, consultants en onderzoekers, consumenten, overheden … Kennis van normen is niet nodig.

Domein - circulaire-economie
Schrijf in richt text: {{circulaire-economie-1="/external-assets/highlights"}}

Wie zoeken we hiervoor?

Iedereen die een interessante inkijk heeft op de circulaire economie kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie circulaire economie. We zoeken dus experten in tal van disciplines. Denk aan milieuorganisaties, de recyclage-, afval- of reparatie-industrie, overheden, bedrijven, academici, financiële instellingen, vakbonden, consultants, consumenten, overheden … Kennis van normen is niet nodig.

E-learning ISO 9001 NL
Schrijf in richt text: {{elearning-iso9001="/external-assets/highlights"}}

Probeer het zelf!

Probeer nu onze ISO 9001 fundamenten opleiding zelf uit dankzij de demo.

Start hier je demo

E-learning ISO 9001 FR
Schrijf in richt text: {{elearning-iso9001-fr="/external-assets/highlights"}}

Probeer het zelf!

Probeer nu onze ISO 9001 fundamenten opleiding zelf uit dankzij de demo.

Start hier je demo

DEMO ISO 45001 NL
Schrijf in richt text: {{elearning-iso45001="/external-assets/highlights"}}

Probeer het zelf!

Probeer nu onze ISO 45001 fundamenten opleiding zelf uit dankzij de demo.

Start hier je demo

DEMO ISO 45001 FR
Schrijf in richt text: {{elearning-iso45001-fr="/external-assets/highlights"}}

Probeer het zelf!

Probeer nu onze ISO 45001 fundamenten opleiding zelf uit dankzij de demo.

Start hier je demo

DEMO ISO 14001 NL
Schrijf in richt text: {{elearning-iso14001="/external-assets/highlights"}}

Probeer het zelf!

Probeer nu onze ISO 14001 fundamenten opleiding zelf uit dankzij de demo.

Start hier je demo

DEMO ISO 14001 FR
Schrijf in richt text: {{elearning-iso14001-fr="/external-assets/highlights"}}

Probeer het zelf!

Probeer nu onze ISO 14001 fundamenten opleiding zelf uit dankzij de demo.

Start hier je demo

Master Track ISO 45001
Schrijf in richt text: {{mastertrack-iso45001="/external-assets/highlights"}}

Je ontvangt de officiële normen ISO 45001 en ISO 19011.

Hierdoor kom je geloofwaardiger over tijdens een audit en maak je meer kans op certificatie.

Normen ISO 17025
Schrijf in richt text: {{ISO17025="/external-assets/highlights"}}

Je ontvangt de officiële norm ISO/IEC 17025.

Hierdoor kom je geloofwaardiger over tijdens een audit en maak je meer kans op certificatie.

Master Track ISO 9001
Schrijf in richt text: {{mastertrack-iso9001="/external-assets/highlights"}}

Je ontvangt de officiële normen ISO 9001 en ISO 19011.

Hierdoor kom je geloofwaardiger over tijdens een audit en maak je meer kans op certificatie.

E-learning ISO 9001-1
Schrijf in richt text: {{elearning-iso9001-1="/external-assets/highlights"}}

Wist je dat?

Onze deelnemers geven deze opleiding een gemiddelde score van 4,7/5!

Master Track ISO 9001-1
Schrijf in richt text: {{mastertrack-iso9001-1="/external-assets/highlights"}}

Belangrijk

Onze Master Track bereid je enkel voor op een rol als interne auditor en niet op een rol als lead auditor.

Wil je graag lead auditor worden, dan dien je een andere opleiding te volgen die NBN vandaag niet aanbiedt.

Master Track ISO 1 op 1 coaching
Schrijf in richt text: {{mastertrack-coaching="/external-assets/highlights"}}

Wist je dat?

Je bij onze Master Track opleidingen telkens 1 uur een-op-een coaching met je trainer hebt. Ideaal om nog een keer door al je vragen te gaan vooraleer je het examen aflegt.

Domein SDG
Schrijf in richt text: {{domein-sdg="/external-assets/highlights"}}

Schrijf je in voor ons kick-offevent

Op 9 oktober 2023 organiseren we een openbare startbijeenkomst voor de nieuwe normcommissie NBN/I343 ‘Managementsysteem voor SDG’s’. Deel je graag je expertise voor ons milieu en ons klimaat? Kom dan zeker langs!

Schrijf je gratis in

Test HTML
Schrijf in richt text: {{test-value="/external-assets/highlights"}}

Dit is een test

b‍

Schrijf je gratis in