JAARVERSLAG 2019

Normen als lichtbakens

“De wereld verandert in sneltempo. Onzekerheid en complexiteit zijn alledaagse begrippen geworden. Net daarom zijn normen zo cruciaal in onze samenleving en voor onze economie. Ze creëren een gemeenschappelijk kader en bepalen de spelregels in talloze sectoren, waardoor bedrijven, overheden en andere organisaties makkelijker waarde kunnen creëren. Ons doel voor de komende jaren is dan ook duidelijk: samen met Belgische bedrijven, sectorale operatoren en andere stakeholders willen we nóg meer lichtbakens uitzetten. Hoe? Door een centrale rol te spelen bij zowel de ontwikkeling, publicatie en promotie van normen als bij het gebruik ervan.”


Johan Haelterman

Voorzitter van het directiecomité

Georges Klepfisch

Voorzitter Raad van Bestuur

In 2019


261.475 studenten,
academici en leerkrachten

consulteerden
onze normencollectie


233.855 unieke
websitebezoekers

speurden
in ons digitale kennisaanbod


2.330 belanghebbenden

bereikte het NBN
via events


2.711 Belgische experten

zetten zich in voor normontwikkeling

Succesverhalen

Sabine Pauquay van Velux onderstreept het belang van normalisatie

Het NBN focust op volgende 4 hoekstenen om waarde voor haar klanten te creëren: Create, Use, Learn en Share.

Create
Normontwikkeling van a tot z

Belgische bedrijven en belanghebbenden werken actief mee aan nieuwe normen in je sector.

Dankzij de sectorale operatoren van het NBN is er een vlotte kennisoverdracht mogelijk.

Onze normencollectie breidt uit:
868
Belgische
normen (NBN)
25.914
Europese
normen (EN)
22.947
Internationale
normen (ISO)
In 2019 werden onder meer deze Belgische normen gepubliceerd:
NBN B 25-002-1:2019

Buitenschrijnwerk - Deel 1: Voorschrift van algemene prestaties – Vensters en vliesgevels

NBN B 61-001:2019

Verwarmingssystemen in gebouwen - Ontwerp van stookafdelingen - Totaal nominaal vermogen groter dan of gelijk aan 70 kW

NBN T 52-707:2019

Aardolieproducten - Lampolie - Specificaties

Normcommissies opgestart in 2019
Circulaire economie

Sinds mei 2019 maken normalisatie-instellingen uit 61 landen werk van internationale normen rond de circulaire economie.

Openbare aanbestedingen

In 2019 gaven we het startschot voor een nieuwe Europese norm rond openbare aanbestedingen, een markt van maar liefst 2 biljoen euro.

Lees meer >

Experten met diverse achtergronden...

2.711 Belgische experten in 628 Belgische normcommissies

Grote ondernemingen (≥50 werknemers)

Kmo’s (<50 werknemers)

Overheden

Academici

Consumentenbelangen

Milieuorganisaties

Werknemersafgevaardigden

... actief in normprojecten uit 14 sectoren

USE
Toegang tot normen
Door een efficiënte digitale ontsluiting én ondersteuning ga je snel aan de slag met normen. "Access to Knowledge": myNBN is een online portaal waarbij NBN klanten toegang krijgen tot hun documentencollectie. Dit kan gaan over een collectie normdocumenten of om eigen documenten van de klant.
Aantal consultaties normen door NBN klanten
LEARN
Wegwijs met normen en normalisatie
De NBN Academy organiseert het hele jaar door leertrajecten en opleidingen om je wegwijs te maken in verschillende managementthema’s zoals kwaliteit, milieu, risicobeheer, kwaliteitssystemen voor labo’s en gezondheid en veiligheid op het werk. Zowel voor beginnende, als ervaren normgebruikers biedt het NBN een gevarieerd aanbod aan.

Het gevarieerde aanbod biedt voor ieder wat wils.

De 3 populairste opleidingen uit 2019:

Basisopleiding ISO 9001

Een 2-daagse opleiding die beginnende normgebruikers vertrouwd maakt met dé norm voor kwaliteitsmanagement.

Basisopleiding ISO/IEC 17025

Test- of kalibratielaboratoria die een garantie op geldige en correcte resultaten willen, krijgen de nodige inzichten.

Basisopleiding ISO 45001

Ervaren docenten leggen uit wat deze norm kan betekenen voor de gezondheid en veiligheid op de werkvloer.

Experttraining ‘Standardisation, a piece of cake’

Om onze experten te ondersteunen in de normontwikkeling biedt het NBN een tweedaagse opleiding aan. Zo leren deze experten de belangrijkste verschillen tussen Belgische, Europese en internationale normen, wie normen ontwikkelt, hoe dit gebeurt,… . Ook ervaren experten ontdekken in deze opleiding nieuwe invalshoeken.

93 deelnemers
SHARE
NBN, een stimulerende omgeving voor kennisdeling
Samen sterker. Dat motto geldt binnen de normalisatiewereld nog meer dan elders. Daarom organiseren we geregeld eigen events en neemt het NBN actief deel aan partnerevents.

57 events

Thank You-event:

het NBN zet elk jaar alle Belgische experten in de bloemetjes

European Forum for Standards Distribution

Het NBN als host van de 55e meeting European Forum for Standards Distribution

Value proposition design

Het NBN organiseerde verschillende workshops met ingenieurs, experten, kmo-managers en preventieadviseurs. Het doel is te kijken hoe we het aanbod van het NBN beter kunnen afstemmen op de noden van onze klanten.

De aanwezigheid van het NBN op events

 • Themadag "Hoe bescherm ik waardevolle zaken, documenten en data tegen inbraak en/of brand?"
 • Community Public Mobility
 • CEN/TC 456/WG 1 meeting in Brussels
 • Event Synergrid met voorzitters van TCs
 • CE-Marking event with VLAIO
 • Studiedag : EN 13201 : Openbare Verlichting (VUB & IBE-BIV)
 • Risk Management with Vlerick and Grant Thornton
 • 55th European Forum for Standards Distribution (EFSD) meeting
 • Event Zichtbeton - Brugge
 • Event FLAM 3D
 • Studienamiddag Eurocodes
 • SDG Forum
 • Event beMedTech
 • R&S event Brussel
 • Gastles VUB
 • Hoe verwijzen naar normen in de Belgische wetgeving
 • VCK Kwinta Congres
 • Fireforum
 • Thank You Event
 • Event met Agoria: Energieprestaties van gebouwen
 • Centexbel - Fedustria
 • FIT - duurzaam internationaal ondernemen

Mijlpalen 2019

Het NBN startte een pilootproject op om zijn enorme normencollectie gratis te ontsluiten voor alle leerlingen en leraars uit het secundair onderwijs. Zij kunnen nu snel inloggen op het myNBN Edu-platform.

Consultaties NBN EDU portaal

In 2019 ontwikkelden we een myNBN collectie om eenvoudig verbanden te leggen tussen de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) van de VN en de bijna 50.000 normen die het NBN aanbiedt. Bekijk de video.

myNBN voldoet aan alle eisen van de managementnorm voor informatiebeveiliging: ISO/IEC 27001:2013. Het certificaat werd in oktober 2019 uitgereikt en is drie jaar geldig.

myNBN voldoet aan alle eisen van de managementnorm voor informatiebeveiliging: ISO/IEC 27001:2013. Het certificaat werd in oktober 2019 uitgereikt en is drie jaar geldig.

Het NBN trekt sinds 2019 ook de grenzen over. Zo werkt het samen met enkele West-Afrikaanse landen om hen op een eenvoudige manier toegang te verlenen tot normen via het NBN Edu-portaal.

Het NBN ontvangt een jaarlijkse werkingstoelage van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. Om deze toelage doelmatiger toe te passen, hebben de FOD Economie en het NBN een toekomstgerichte beheersovereenkomst uitgewerkt. Zo wordt ook de maatschappelijke opdracht van het NBN geformaliseerd.

Financiëel verslag

Je kan hier de resultatenrekening en de balans raadplegen.

Bijlagen

Missie en opdracht
Raad van bestuur
Sectorale operatoren
Prenormatief onderzoek