JAARVERSLAG 2020

Normen wijzen de weg

COVID-19 maakte van 2020 een ongekend uitdagend jaar. Toch kunnen we terugkijken naar een jaar met mooie resultaten. Motiverend was ook het ontegensprekelijke nut van normen in de beheersing van de coronacrisis. Zo creëerde het NBN samen met Belgische sectorexperten een Belgisch referentiedocument voor mondmaskers. Daarnaast werd ook een normencollectie voor mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen gratis ter beschikking gesteld via onze myNBN oplossing. Bovendien onthulde de VUB met een onafhankelijke marktstudie de enorme meerwaarde van normen voor de Belgische economie.


Johan Haelterman

Voorzitter van het directiecomité

Dominique Du Tré

Voorzitter Raad van Bestuur

Ons groeiend netwerk

In 2020


164.181

unieke websitebezoekers

speurden in ons
digitale kennisaanbod


247.443

gratis consultaties

van onze normencollectie
door studenten, academici en leerkrachten


130.934

consultaties

van onze normencollecties
via myNBN


3.689

downloads

van het referentiedocument
voor mondmaskers


2.720

Belgische experten

zetten zich in voor
normontwikkeling


929

gebruikers

van de COVID-19
normencollectie via myNBN


15

vertalingen van normen

naar het Nederlands

Succesverhalen

NBN zorgt ervoor dat Belgische bedrijven en stakeholders vlot toegang hebben tot de nieuwste kennis in verschillende sectoren. “Access to Knowledge” is ons credo. Het NBN focust hierbij op volgende 4 hoekstenen om waarde te creëren : Create, Use, Learn en Share.

Create
Normontwikkeling van a tot z

NBN is het platform voor normontwikkeling in België. Experten uit het bedrijfsleven, maar ook overheden, academici en het middenveld werken actief mee aan nieuwe normen in je sector. En met de hulp van de sectorale operatoren van het NBN wordt een vlotte kennisoverdracht mogelijk.

Onze normencollectie:
822
Belgische
normen (NBN)
26.314
Europese
normen (EN)
23.580
Internationale
normen (ISO)
In 2020 werden onder meer deze Belgische normen gepubliceerd:
NBN S 21-204-2:2020

Brandbeveiliging van de gebouwen - Schoolgebouwen - Deel 2: Brandbeveiliging van nieuwe schoolgebouwen

NBN S 23-002-2:2020

Glaswerk - Deel 2: Berekening van de glasdikte

NBN EN 12831-1 ANB:2020

Energieprestatie van gebouwen - Methode voor de berekening van de ontwerpwarmtebelasting - Deel 1: Warmtebelasting voor ruimteverwarming - Nationale bijlage

Normcommissies opgestart in 2020

Experten met diverse achtergronden...

2.720 Belgische experten in 641 Belgische normcommissies

Grote ondernemingen (≥ 50 werknemers): 56,8%

KMO’s (< 50 werknemers): 20,3%

Overheden: 11,3%

Academici: 7,0%

Werknemersorganisaties: 2,3%

Consumentenorganisaties: 1,8%

Milieuorganisaties: 0,4%

... actief in normprojecten uit 14 sectoren

... actief in normprojecten uit 14 sectoren

USE
Toegang tot normen
Door een efficiënte digitale ontsluiting én ondersteuning ga je snel aan de slag met normen: myNBN is het online portaal waarbij NBN klanten toegang krijgen tot hun collectie kennisdocumenten. Dit kan gaan over een collectie normen of om eigen documenten van de klant. Met myNBN zorgen we voor de ontzorging van onze klanten: vlot aankoopproces, automatische updates, rapportage, etc.

Nieuwe NBN e-shop

De normencollectie van het NBN telt maar liefst 50.000 internationale, Europese en Belgische normen. Het is belangrijk om snel de juiste norm te vinden. Met de nieuwe NBN e-shop zijn zeer gerichte zoekacties mogelijk; het biedt flexibele betalingsmogelijkheden en zorgt voor snelle toegang tot onze normen.

Lees meer >

929 gebruikers van de COVID-19-normencollectie via myNBN

Via myNBN maakten we de “COVID-19-normencollectie” beschikbaar: een collectie normen voor mondmaskers en persoonlijke beschermingsmiddelen. Zo hebben 929 organisaties gebruik gemaakt van deze normencollectie.

Lees meer >
LEARN
Wegwijs met normen en normalisatie
NBN Learning Solutions organiseert het hele jaar door leertrajecten en opleidingen om je wegwijs te maken in verschillende managementthema’s zoals kwaliteit, milieu, risicobeheer, kwaliteitssystemen voor labo’s en gezondheid en veiligheid op het werk. Zowel voor beginnende, als ervaren normgebruikers biedt het NBN een gevarieerd aanbod aan.

NBN Academy werd NBN Learning Solutions

In 2020 vormden we de NBN Academy om tot NBN Learning Solutions.

NBN Learning Solutions staat voor

  • Een persoonlijke ervaring afgestemd op je werkcontext;
  • Maximale flexibiliteit, want je leert waar en wanneer je wil;
  • Kennis uit eerste hand van trainers die meeschrijven aan de ISO-normen;
  • Zekerheid dat je lessen altijd doorgaan;
  • Bewezen resultaat met een test en NBN Certified-diploma.

Het gevarieerde aanbod biedt voor ieder wat wils.

De 2 populairste opleidingen uit 2020:

E-learning “Fundamenten van ISO 9001”

Experten in kwaliteitsmanagement hebben een uniek online leerpakket samengesteld voor wie de basiskennis over ISO 9001 onder de knie wil krijgen. Zo leer je wat de norm inhoudt en welke voordelen de implementatie ervan met zich meebrengt voor je organisatie. Wie slaagt voor het online examen krijgt de titel ISO 9001 Certified Associate.

Blended learning - Master Track ISO 9001

Voor de internationaal erkende managementnorm ISO 9001 heeft het NBN ook een uniek leertraject ontwikkeld. De Master Track ISO 9001 bestaat uit vier delen: een introductie in ISO 9001 onder de vorm van een e-learning gevolgd door twee klassikale uitdiepingen en tenslotte een eindproef met een klassikale presentatie. Wanneer je slaagt voor het examen en de eindproef draag je de titel ISO 9001 Certified Master.

Expert training

Om alle Belgische experten te ondersteunen bij normontwikkeling bood het NBN ook in 2020 een aangepaste opleiding aan. Zo leerden deze experten de belangrijkste verschillen tussen Belgische, Europese en internationale normen, wie de normen ontwikkelt, hoe dit gebeurt en meer. Ook ervaren experten haalden er voordeel uit en ontdekten nieuwe invalshoeken.

121 deelnemers

Lees meer >

Virtual class room

Door de coronamaatregelen werden onze opleidingen dit jaar georganiseerd in een virtual class room – waarbij de deelnemers het gevoel hebben om echt mee in de “klas” te zitten.

SHARE
Een stimulerende omgeving voor kennisdeling
Professionals samenbrengen om kennis en ervaringen uit te wisselen: het is een van de sterktes van het NBN. 2020 maakte het niet gemakkelijk, maar toch zijn we trots op enkele virtuele alternatieven waarop NBN aanwezig was :
ACUMEN 2020 - Agoria

Tijdens de vierdaagse digitale happening 'ACUMEN 2020' van Agoria werd een overzicht gegeven van de allerlaatste evoluties op het gebied van human resources, algemene regelgeving, technische regelgeving, innovatie en business development. Als één van de hoofdsponsors van dit event, gaf het NBN verschillende presentaties en nam ook deel aan het slotdebat. Maar liefst 600 verschillende organisaties namen hieraan deel. Er waren in totaal 2220 inschrijvingen voor de 64 ACUMEN webinars.

FireForum Congres

Fireforum vzw organiseerde de 6de editie van het Fireforum Congres rond brandveiligheid volledig online. Er waren meer dan 200 deelnemers die zich onderdompelden in nieuwe technologieën, wetenschappelijk onderzoek en voorschriften. Als sponsor gaf het NBN een presentatie en was ook aanwezig in een virtuele vergaderruimte waar deelnemers het NBN online konden ontmoeten.

European Forum for Standards Distribution

Het European Forum for Standards Distribution, een community van de Europese normalisatie-instellingen, organiseerde een online event op 5 oktober. Als co-chair van deze community organiseerde het NBN mee dit online event. 37 Europese normalisatie-instellingen namen hieraan deel. Het doel? Best practices delen om zo van elkaar te leren.

Mijlpalen 2020

REGISTRATIE
NBN ISO-NORMEN

REGISTRATIE NBN ISO-NORMEN

Het NBN wil haar klanten meer normen kunnen aanbieden. Door ISO-normen te registreren als NBN ISO-normen krijgen de NBN klanten via de NBN e-shop en myNBN meer relevante normen ter schikking. In 2020 registreerden we 822 NBN ISO-normen.

CERTIFICATIE
ISO 9001 EN ISO 27001

CERTIFICATIE ISO 9001 EN ISO 27001

Ook voor onze eigen werking zijn normen een cruciale hoeksteen. NBN is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Zo blijven we verder werken aan een vlotte dienstverlening en zorgen we ervoor dat onze informatiesystemen goed beveiligd worden.

BEHEERSOVEREENKOMST
MET FOD ECONOMIE

BEHEERSOVEREENKOMST MET FOD ECONOMIE

Het NBN ontvangt een jaarlijkse werkingstoelage van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. Om deze toelage doelmatiger toe te passen, hebben de FOD Economie en het NBN een toekomstgerichte beheersovereenkomst uitgewerkt. Zo wordt ook de maatschappelijke opdracht van het NBN geformaliseerd. Zie bijlage, onderaan deze pagina.

NBN
WERKT SAMEN MET AFRIKAANSE LANDEN

NBN WERKT SAMEN MET AFRIKAANSE LANDEN

Het NBN wil normalisatie toegankelijker maken, ook buiten onze grenzen. Zo werkt het NBN samen met enkele Afrikaanse landen – Togo, Mali, Senegal, Burkina Faso, Kameroen en Gambia – om hen op een eenvoudige manier toegang te verlenen tot normen via het NBN Edu-portaal en het NBN Public Enquiry- portaal. Zo helpen we de kwaliteitsinfrastructuur van deze landen te versterken.

MACHINEVERTALINGEN
BIJ HET NBN

MACHINEVERTALINGEN BIJ HET NBN

Door gebruik te maken van de nieuwste kennis en technologieën op het vlak van vertalingen, wil het NBN meer normen naar het Nederlands vertalen. Wat initieel een Europees onderzoeksproject was, dat samen met de firma Crossslang werd opgestart, resulteert vandaag in een kostenefficiënt vertaalproces. De NBN Translation Management System is nu klaar voor gebruik.

REGISTRATIE NBN ISO-NORMEN

Het NBN wil haar klanten meer normen kunnen aanbieden. Door ISO-normen te registreren als NBN ISO-normen krijgen de NBN klanten via de NBN e-shop en myNBN meer relevante normen ter schikking. In 2020 registreerden we 822 NBN ISO-normen.

CERTIFICATIE ISO 9001 EN ISO 27001

Ook voor onze eigen werking zijn normen een cruciale hoeksteen. NBN is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Zo blijven we verder werken aan een vlotte dienstverlening en zorgen we ervoor dat onze informatiesystemen goed beveiligd worden.

BEHEERSOVEREENKOMST MET FOD ECONOMIE

Het NBN ontvangt een jaarlijkse werkingstoelage van de Federale Overheidsdienst (FOD) Economie. Om deze toelage doelmatiger toe te passen, hebben de FOD Economie en het NBN een toekomstgerichte beheersovereenkomst uitgewerkt. Zo wordt ook de maatschappelijke opdracht van het NBN geformaliseerd. Zie bijlage, onderaan deze pagina.

NBN WERKT SAMEN MET AFRIKAANSE LANDEN

Het NBN wil normalisatie toegankelijker maken, ook buiten onze grenzen. Zo werkt het NBN samen met enkele Afrikaanse landen – Togo, Mali, Senegal, Burkina Faso, Kameroen en Gambia – om hen op een eenvoudige manier toegang te verlenen tot normen via het NBN Edu-portaal en het NBN Public Enquiry- portaal. Zo helpen we de kwaliteitsinfrastructuur van deze landen te versterken.

MACHINEVERTALINGEN BIJ HET NBN

Door gebruik te maken van de nieuwste kennis en technologieën op het vlak van vertalingen, wil het NBN meer normen naar het Nederlands vertalen. Wat initieel een Europees onderzoeksproject was, dat samen met de firma Crossslang werd opgestart, resulteert vandaag in een kostenefficiënt vertaalproces. De NBN Translation Management System is nu klaar voor gebruik.

Bijlagen

Missie en opdracht
Raad van bestuur
Sectorale operatoren
Balans en resultatenrekening
Prenormatief onderzoek en normenantennes
Beheersovereenkomst met FOD economie