JAARVERSLAG 2021

Het NBN evolueert voortdurend. We focussen ons daarbij vooral op klantgerichtheid. Willen we onze klanten optimaal van dienst zijn, moeten we onszelf continu verbeteren door nog beter en efficiënter te werken. Zo sloegen we in 2021 verder het pad in van de
digitale transformatie. De ontwikkeling van een nieuw applicatieplatform ging van start. Met extra aandacht voor efficiëntie en gebruiksvriendelijkheid voor onze klanten. We pasten het afgelopen jaar ook enkele processen aan, zodat nieuwe normen sneller beschikbaar zijn. Bovendien werd de doorlooptijd van ontwikkeling tot publicatie van Belgische normen opmerkelijk ingekort.

Dit jaarverslag geeft een overzicht van de stand van zaken van de normalisatie. Samen met een aantal realisaties van 2021 die bedrijven sterker, slimmer en concurrentiëler maken, vind je er een aantal verwezenlijkingen in terug die van belang zijn voor onze stakeholders.


Johan Haelterman

Voorzitter van het directiecomité

Dominique Du Tré

Voorzitter Raad van Bestuur


147.735

consultaties

normen door commerciële
gebruikers


241.208

gratis consultaties

van onze normencollectie
door studenten, academici en leerkrachten


565

bedrijven

maken gebruik van myNBN


2.780

Belgische experten

zetten zich in voor
normontwikkeling


152.810

unieke websitebezoekers

1.420

followers NBN Linkedin pagina

23.480

abonnees

NBN newsletter


3.340

NBN ISO Normen

in 2021

Nieuwsoverzicht 2021

Het NBN zorgt ervoor dat Belgische bedrijven en stakeholders vlot toegang hebben tot de meest recente kennis in verschillende sectoren. “Access to Knowledge” is ons motto. Het NBN focust hierbij op de volgende 4 pijlers : Create, Use, Learn en Share.

Create
Normontwikkeling van a tot z

NBN is het platform voor normontwikkeling in België. Experten uit het bedrijfsleven, maar ook overheden, academici en het middenveld werken actief mee aan nieuwe normen in je sector. En met de hulp van de sectorale operatoren van het NBN wordt een vlotte kennisoverdracht mogelijk.

SDG's

Steeds meer organisaties ontdekken dat een duurzaam beleid en rendabele groei wel degelijk hand in hand gaan. Om hun duurzaamheidsbeleid vorm te geven, trekken organisaties meer en meer de kaart van de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen – of Sustainable Development Goals – van de Verenigde Naties. ISO-normen zijn een handig hulpmiddel om de doelstellingen te vertalen naar concrete actieplannen.

Als lid van het ISO-netwerk, draagt het NBN bij tot het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.
Meer info over de 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen kan je terugvinden in deze brochure.


Aantal ISO-normen die bijdragen tot de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Onze normencollectie:
831
Belgische
normen (NBN)
26.058
Europese
normen (EN)
24.128
Internationale
normen (ISO)
In 2021 werden onder meer deze Belgische normen gepubliceerd:
NBN S 21-100-1:2021

Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud

NBN EN 1990 ANB:2021

Eurocode 0 - Grondslag voor het constructief ontwerp - Nationale bijlage

NBN R 03-001:2021

Elektrisch aangedreven voertuigen - Beheersen van risico's bij interventies

Normcommissies opgestart in 2021

Experten met diverse achtergronden

2.780 Belgische experten in 648 Belgische normcommissies

Grote ondernemingen (≥ 50 werknemers): 33,67%

KMO’s (< 50 werknemers): 22,7%

Overheden: 13,45%

Academici: 7,81%

Werknemersorganisaties: 2,27%

Consumentenorganisaties: 0,79%

Milieuorganisaties: 0,36%

... actief in normprojecten uit 14 sectoren

... actief in normprojecten uit 14 sectoren

(CEN Annual report 2021)
USE
Toegang tot normen
Via het online webplatform myNBN krijgen NBN klanten toegang tot hun collectie kennisdocumenten. Met myNBN zorgen we voor de ontzorging van onze klanten: vlot aankoopproces, automatische updates, rapportage, etc.
myNBN: mijn gepersonaliseerde en gecentraliseerde normencollectie
Met myNBN kan je je normencollectie online beheren. Dankzij dit handige online platform raadpleeg je eenvoudig en snel de recentste én vervangen versies van NBN-normen in verschillende talen. Met myNBN creëer je een gecentraliseerde normencollectie op maat van jouw organisatie. Je kan je normen er ook in geen tijd downloaden en printen, en nog veel meer.

myNBN video's

Klantgericht werken is belangrijk voor het NBN. Om de vragen van onze myNBN-klanten op elk moment te kunnen beantwoorden, bieden we voortaan myNBN-instructievideo’s aan. Dit zijn video’s over de vragen die de voorbije jaren in de myNBN-workshops werden gesteld. De video’s zijn beschikbaar in Nederlands, Frans en Engels.


Onder andere Barco, CommScope, Infrabel en IBA hebben in 2019 met NBN en VUB samengewerkt aan de marktstudie “The impact of standards on the Belgian economy”. In 2021 hebben we de testimonials van deze 4 bedrijven uitgewerkt tot een artikel. Dit hebben we onder andere ingezet voor onze communicatie naar de bedrijven, om hen te overtuigen van de meerwaarde van normen.

LEARN
Wegwijs met normen en normalisatie
Het NBN biedt voortaan 2 soorten opleidingen aan: de Master Track en de e-learning. In 2021 werkte het NBN de opleidingen Master Track ISO 9001 en e-learning ‘fundamenten van ISO 9001’ uit in het Frans. Ook bood het NBN de Master Track ISO 45001 en de e-learning ‘fundamenten van ISO 45001’ aan in het Nederlands.
e-learning “Fundamenten van ISO 9001” FR

Expertentraining “Opstarten als NBN-expert”

Om alle Belgische experten te ondersteunen bij normontwikkeling bood het NBN ook in 2020 een aangepaste opleiding aan. Zo leerden deze experten de belangrijkste verschillen tussen Belgische, Europese en internationale normen, wie de normen ontwikkelt, hoe dit gebeurt en meer. Ook ervaren experten haalden er voordeel uit en ontdekten nieuwe invalshoeken.

Lees meer >

SHARE
Een stimulerende omgeving voor kennisdeling
Professionals samenbrengen om kennis en ervaringen uit te wisselen: het is een van de sterktes van het NBN. 2021 maakte het opnieuw niet gemakkelijk, maar toch zijn we trots op enkele virtuele alternatieven waarop NBN aanwezig was :
ACUMEN 2021 - Agoria

Tijdens Agoria’s grootste kennis-, inspiratie- en netwerkevent ACUMEN werd een overzicht gegeven van de allerlaatste evoluties op het gebied van human resources, algemene regelgeving, technische regelgeving en normalisatie, innovatie, duurzaamheid, digitale transformatie, artificiële intelligentie en nog veel meer.... Tijdens dit 4-daagse event werden meer dan 100 sessies georganiseerd. Je had de mogelijkheid om het event digitaal te volgen ofwel fysiek bij te wonen. Als één van de hoofdsponsors van dit evenement, gaf het NBN verschillende presentaties en nam ook deel aan het slotdebat. Maar liefst 1837 verschillende organisaties namen hieraan deel. Er waren in totaal 2314 inschrijvingen voor de webinars.

Annual IBE-BIV seminar

Het Belgisch Instituut voor Verlichtingskunde organiseerde op 21 oktober 2021 haar jaarlijkse seminarie. Als sponsor gaf het NBN een presentatie over de impact van normen op de Belgische economie.

FireForum Awards 2021

Fireforum vzw organiseerde op 18 november 2021 de 6de editie van Fireforum Awards met een galadiner in het Afrikapaleis. Er waren meer dan 150 deelnemers op dit evenement aanwezig. Dit was opnieuw een unieke gelegenheid om de beste projecten te belonen die de brandveiligheid van personen en goederen bevorderen.

Hoogtepunten 2021

Nieuwe normen
nu sneller beschikbaar

Nieuwe normen nu sneller beschikbaar

Dankzij de goede samenwerking met FOD Economie was het mogelijk om de doorlooptijd van ontwikkeling tot publicatie van normen aanzienlijk in te korten. Het openbaar onderzoek en de publicatie van Belgische normen zijn sinds april beschikbaar op de NBN-website, het openbaar onderzoek werd beperkt tot 2 maanden en normen hoeven niet meer bekrachtigd te worden door een KB. Met een tijdwinst van 6 maanden als resultaat.

Meer info

Vernieuwde
IT architectuur

Vernieuwde IT architectuur

De voortdurende aandacht voor verbetering bij het NBN hebben geleid tot een verhoogde focus op cyberveiligheid en een betere afstemming met de klantenbehoeften. Hierdoor werd ook gestart met de ontwikkeling van een nieuw applicatieplatform met aandacht voor een efficiënte en gebruiksvriendelijke ervaring voor onze klanten.

NBN in de
bestuursorganen van ISO

NBN in de bestuursorganen van ISO

Van 1 januari 2021 zetelt Johan Haelterman, voorzitter van het Directiecomité van het NBN, in de ISO Council. Zo zal het NBN een concrete bijdrage leveren aan de opmars van normalisatie op wereldvlak. Daarnaast is Johan actief lid van zowel het Financieel comité en het Benoemingscomité van ISO.

Certificatie
ISO 9001 en ISO 27001

Certificatie ISO 9001 en ISO 27001

Ook voor onze eigen werking zijn normen een cruciale hoeksteen. NBN is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Zo blijven we verder werken aan een vlotte dienstverlening en zorgen we ervoor dat onze informatiesystemen goed beveiligd worden.

Doorgedreven
automatisatie

Doorgedreven automatisatie

In mei werd een intelligente softwarerobot in gebruik genomen. De robot verwerkt ongeveer 75% van de nationale stemmen en communiceert het Belgische standpunt aan CEN en ISO. Ook implementeert de softwarerobot ISO-normen en publiceert hij NBN ISO-normen. De robot is een grote meerwaarde voor het NBN: hij verhoogt de efficiëntie, de uitvoeringssnelheid en bespaart veel tijd.

ASTM- normen
in het NBN-aanbod

ASTM- normen in het NBN-aanbod

De ASTM-normen maken voortaan ook deel uit van het NBN-aanbod. ASTM is een belangrijke Amerikaanse organisatie voor de ontwikkeling van normen. Deze internationale normen hebben een meerwaarde voor alle organisaties die actief zijn op de Amerikaanse markt.

Meer info

Opstart van het
Technisch Bureau

Opstart van het Technisch Bureau

Sinds 28 september 2021 werd de governance van het NBN versterkt door een Technisch Bureau (TBT). Dit orgaan verleent aan de raad van bestuur van het NBN technisch advies over specifieke kwesties in verband met het Belgische normalisatieproces of het werkprogramma.
Bovendien laat het TBT toe de coördinatie-vergaderingen van de Europese normalisatie (CEN BT) nog beter voor te bereiden door een aantal stakeholders nauwer te betrekken bij de besluitvorming.

Nieuwe normen nu sneller beschikbaar

Dankzij de goede samenwerking met FOD Economie was het mogelijk om de doorlooptijd van ontwikkeling tot publicatie van normen aanzienlijk in te korten. Het openbaar onderzoek en de publicatie van Belgische normen zijn sinds april beschikbaar op de NBN-website, het openbaar onderzoek werd beperkt tot 2 maanden en normen hoeven niet meer bekrachtigd te worden door een KB. Met een tijdwinst van 6 maanden als resultaat.

Meer info

Vernieuwde IT architectuur

De voortdurende aandacht voor verbetering bij het NBN hebben geleid tot een verhoogde focus op cyberveiligheid en een betere afstemming met de klantenbehoeften. Hierdoor werd ook gestart met de ontwikkeling van een nieuw applicatieplatform met aandacht voor een efficiënte en gebruiksvriendelijke ervaring voor onze klanten.

Certificatie ISO 9001 en ISO 27001

Ook voor onze eigen werking zijn normen een cruciale hoeksteen. NBN is gecertificeerd voor ISO 9001 (kwaliteitsmanagement) en ISO 27001 (informatiebeveiliging). Zo blijven we verder werken aan een vlotte dienstverlening en zorgen we ervoor dat onze informatiesystemen goed beveiligd worden.

Doorgedreven automatisatie

In mei werd een intelligente softwarerobot in gebruik genomen. De robot verwerkt ongeveer 75% van de nationale stemmen en communiceert het Belgische standpunt aan CEN en ISO. Ook implementeert de softwarerobot ISO-normen en publiceert hij NBN ISO-normen. De robot is een grote meerwaarde voor het NBN: hij verhoogt de efficiëntie, de uitvoeringssnelheid en bespaart veel tijd.

ASTM- normen in het NBN-aanbod

De ASTM-normen maken voortaan ook deel uit van het NBN-aanbod. ASTM is een belangrijke Amerikaanse organisatie voor de ontwikkeling van normen. Deze internationale normen hebben een meerwaarde voor alle organisaties die actief zijn op de Amerikaanse markt.

Meer info

NBN in de bestuursorganen van ISO

Van 1 januari 2021 zetelt Johan Haelterman, voorzitter van het Directiecomité van het NBN, in de ISO Council. Zo zal het NBN een concrete bijdrage leveren aan de opmars van normalisatie op wereldvlak. Daarnaast is Johan actief lid van zowel het Financieel comité en het Benoemingscomité van ISO.

Opstart van het Technisch Bureau

Sinds 28 september 2021 werd de governance van het NBN versterkt door een Technisch Bureau (TBT). Dit orgaan verleent aan de raad van bestuur van het NBN technisch advies over specifieke kwesties in verband met het Belgische normalisatieproces of het werkprogramma.
Bovendien laat het TBT toe de coördinatie-vergaderingen van de Europese normalisatie (CEN BT) nog beter voor te bereiden door een aantal stakeholders nauwer te betrekken bij de besluitvorming.

Bijlagen

Missie en opdracht
Raad van bestuur
Sectorale operatoren
Balans en resultatenrekening
Prenormatief onderzoek en normenantennes
Beheersovereenkomst met FOD economie