Nieuwe ISO 19011-norm voor audit van managementsystemen

dit is de taalnl

Nieuwe ISO 19011-norm voor audit van managementsystemen

Van kwaliteitsmanagement en veilig werken tot betere klantrelaties en milieuvriendelijker produceren: met een managementsysteem bepaal je het beleid, de processen en procedures om tal van bedrijfsdoelstellingen te ondersteunen. De ISO 19011-norm voor de audit van zo’n managementsysteem wordt momenteel volledig herzien.

Door managementnormen te hanteren, kunnen organisaties hun beleid beter afstemmen op de wetgeving en winnen ze aan efficiëntie. Dit heeft een positieve impact op hun reputatie en relatie met klanten. Geen wonder dus dat de populariteit van gestandaardiseerde managementsystemen gestaag toeneemt in alle domeinen van de bedrijfswereld. Maar hoe talrijker en gevarieerder de systemen, hoe moeilijker het wordt om ze vlot te integreren en te auditen. De vernieuwde ISO 19011-norm moet daaraan tegemoetkomen door een eenduidige basis te bieden voor de audit van alle mogelijke managementsystemen.

Bijgestelde focus

In de vernieuwde versie van ISO 19011 wordt extra aandacht besteed aan de implementatie van het auditprogramma. In tegenstelling tot zijn voorganger uit 2002 zal ISO 19011:2018 ook meer rekening houden met risicofactoren en de individuele competenties van de auditeurs. Bovendien wordt ook het belang van technologie bij remote auditing erkend. Zo worden op afstand uitgevoerde en opgenomen interviews nu ook opgenomen in de norm.

Definitieve versie in de maak

Momenteel bevindt de revisie van ISO 19011 zich in de zogeheten ‘committee draft’-fase. Concreet wil dat zeggen dat de betrokken landen het voorstel van ISO kunnen becommentariëren. Voor de afgewerkte versie van deze norm mikt de organisatie op 2018. Wordt dus zeker vervolgd.

Wat is ISO 19011?
ISO 19011 is een norm van toepassing op alle organisaties die interne of externe audits van managementsystemen uitvoeren of auditprogramma’s beheren. De norm is een hulpmiddel voor bedrijven die managementsystemen gebruiken.

Vragen over ISO 19011 of managementsystemen? Contacteer ons via e-mail of 02/738.01.11. Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.