Norm ISO/IEC 17025 voor laboratoria in een nieuw jasje

dit is de taalnl

Norm ISO/IEC 17025 voor laboratoria in een nieuw jasje

ISO/IEC 17025 biedt een kader voor het kwaliteitsmanagement van tests en kalibraties in laboratoria. De norm, voor het eerst gepubliceerd in 1999 en laatst herzien in 2005, krijgt nu een update. De Draft International Standard of DIS-versie van de vernieuwde norm werd eind december 2016 gepubliceerd. De finale versie verschijnt dit najaar.

Om te voldoen aan de norm ISO/IEC 17025 moet een laboratorium over een functioneel kwaliteitsmanagementsysteem beschikken en voldoen aan de nodige eisen om rechtsgeldige meetresultaten te produceren.

Nieuwe structuur DIS

De DIS-versie van ISO/IEC 1725:2017 volgt de nieuwe structuur, net zoals norm ISO/IEC 17020 voor conformiteitsbeoordeling.

 1. Toepassingsgebied
 2. Normatieve referenties
 3. Termen en definities
 4. Algemene voorwaarden
 5. Structurele vereisten
 6. Bronvereisten
 7. Procesvereisten
 8. Managementvereisten
  - Annex A – Metrologische traceerbaarheid (Informatief)
  - Annex B – Managementsysteem (Informatief)
  - Bibliografie

Nieuwe eisen voor testing, kalibratie en verificatie

Ook inhoudelijk verandert er heel wat aan de norm. Onder andere volgende wijzigingen werden doorgevoerd:

 • De vereisten voor de documentatie van tests en kalibraties worden versoepeld.
 • De criteria voor kalibraties en de voorwaarden waaraan producten en diensten geleverd door externe bedrijven moeten voldoen worden gealigneerd met de ISO 9001:2015-norm voor kwaliteitsmanagementsystemen.
 • Het comité past ook de eisen voor de gebruikte verificatiemethodes aan.
 • De verklaring voor termen ‘validatie’ en ‘verificatie’ worden geweerd uit het document. Dit om verwarring door verschillende betekenissen van de termen te vermijden.

Weten hoe je aan de nieuwe eisen van ISO/IEC 17025 voldoet? Volg op 26 september 2017 de infosessie ‘ISO/IEC 17025:2017 - doeltreffend kwaliteitsmanagement voor labo’s’ en ontvang nu al de DIS-versie van deze norm.

Verplichte accreditatie in België

Belgische laboratoria die de norm ISO/IEC 17025 toepassen, moeten een externe audit ondergaan. Het laboratorium vraagt deze audit aan via BELAC, de Belgische Accreditatie-instelling. Is het resultaat positief? Dan krijgt het laboratorium een officieel attest. Dit attest is 5 jaar geldig en betekent een boost voor het imago van het laboratorium. Ook voor de vernieuwde norm zal de accreditatie door BELAC verplicht blijven.

Koop hier de vernieuwde norm ISO/IEC 17025 aan.

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.