Bedrijfsinterne opleiding: ISO 41001 - Facility Management

De fysieke indeling en uitstraling van je organisatie – of het nu een fabriek, overheidsgebouw of kmo is – zegt veel over je kernwaarden.  Klanten en (potentiële) medewerkers vormen zich meteen een beeld. Daarom vervullen facility managers in toenemende mate een strategische rol. Bovendien zorgt een modern facilitymanagementsysteem voor een veiligere werkplek, lagere energiekosten en een hogere medewerkerstevredenheid.

Het beste recept voor succes: ISO 41001. Met deze internationale norm krijg je een kader voor het opzetten, evalueren en continu verbeteren van een facilitymanagementsysteem. Hoe dat precies werkt, ontdek je aan NBN Learning Solutions.

NBN Learning Solutions: je opleidingspartner voor alles rond normgebruik

  • Als enige Belgische lid van ISO en CEN, zit het NBN zit aan de bron voor alles wat normen betreft. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
  • De trainers van NBN Learning Solutions zijn ervaren experten. Bovendien zijn ze zelf actief in normcommissies rond managementnormen, waardoor ze kennis uit eerste hand delen

Waarom een bedrijfsinterne opleiding kiezen?

Jij hebt de touwtjes in handen. De locatie, het tijdstip en de taal (Engels, Frans of Nederlands) van de opleiding kies je zelf. Na een intakegesprek, waarbij we samen het profiel van de deelnemers en je doelstellingen overlopen, stellen we bovendien een programma op maat op.

Voorbeeldprogramma

Tijdens deze opleiding kunnen onder meer volgende onderwerpen aan bod komen:

  • De structuur en eisen van ISO 41001 in relatie tot de HLS
  • De nieuwste ontwikkelingen in ISO 41011, ISO 41012 en ISO/DTR 41013
  • De impact van de eisen op je organisatie en processen
  • Business case om de meerwaarde van de norm te illustreren
  • Praktische tips om met de norm aan de slag te gaan
  • ...