Bedrijfsinterne opleiding: Ladingszekerheid - EUMOS

De European Safe Logistics Association (EUMOS) legt sinds 2014 hogere eisen op aan het transport van goederen op pallets. Daarmee wil de organisatie in de eerste plaats het aantal ongevallen als gevolg van ladingverlies op de Europese wegen drastisch verminderen.

Verpakken, laden, stouwen, vervoeren en lossen: bij elke fase van cargotransport moet je volgens de EUMO-richtlijn bepaalde regels in acht nemen. Wie dat niet doet, riskeert hoge boetes. De financiële impact van correcte cargobeveiliging en transportverpakking is dus aanzienlijk. Wil je niets aan het toeval overlaten, volg dan een bedrijfsinterne opleiding bij NBN Learning Solutions.

NBN Learning Solutions: je opleidingspartner voor alles rond normgebruik

  • Als enige Belgische lid van ISO en CEN, zit het NBN zit aan de bron voor alles wat normen betreft. Zo ben je altijd als eerste op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.
  • De trainers van NBN Learning Solutions zijn ervaren experten. Bovendien zijn ze zelf actief in normcommissies rond managementnormen, waardoor ze kennis uit eerste hand delen.

 

Waarom een bedrijfsinterne opleiding kiezen?

Jij hebt de touwtjes in handen. De locatie, het tijdstip en de taal (Engels, Frans of Nederlands) van de opleiding kies je zelf. Na een intakegesprek, waarbij we samen het profiel van de deelnemers en je doelstellingen overlopen, stellen we bovendien een programma op maat op. Of je nu van start gaat met de EUMOS-richtlijn of liever je expertise over de richtlijn verder uitdiept, we helpen je graag verder op weg.

Voorbeeldprogramma

Heb je graag een idee over hoe je deze bedrijfsinterne opleiding kan invullen? Onderstaand overzicht licht alvast een tip van de sluier op en geeft een greep uit mogelijke onderwerpen weer:

  • Het programma is gericht op cargobeveiliging voor normaal wegvervoer in voertuigen met een maximumvolume tussen 3,5 en 44 ton, voor scheepvaart in binnenwateren en overzee en ten slotte ook voor spoorvervoer.
  • Je ontdekt hoe je voldoet aan de Europese richtlijn 2014/47/EU en leert bijgevolg hoe je hoge boetes voor het overtreden van deze richtlijn kan vermijden, hoe je de verkeersveiligheid kan verhogen, hoe je de kosten ten gevolge van transportschade kan vermijden en hoe je het aantal arbeidsongevallen kan reduceren.
  • De opleiding is gericht op de inhoud, interpretatie en praktische toepassing van de volgende normen: EN12195-1, EN12195-2, EN12195-3, EN12195-4, EN12640, EN12641-1 and 2, EN12642, EUMOS 40509, EUMOS 40511 en ISO 1496.

Studiedag: Ladingszekering

Op 20 oktober 2020 organiseert de KULeuven in medewerking met L-itL, GeerT, OTM en NBN een studiedag over de kennis van de vernieuwde normen over ladingzekering voor wegvervoer van toepassing in Europa. Tijdens deze studiedag leggen gerennommeerde experten uit hoe de normen en regelgeving moeten verstaan worden en waar ze mogelijkheden bieden voor kostenbesparing.