Ben je importeur, fabrikant of distributeur? Dit moet je weten over CE-markering

dit is de taalnl

Ben je importeur, fabrikant of distributeur? Dit moet je weten over CE-markering

Heel wat producten die in de Europese Economische Ruimte (EER) geproduceerd, verhandeld of geïmporteerd worden, moeten een CE-markering dragen. Dit label toont aan dat een product voldoet aan de Europese eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De eisen zijn vastgelegd in 27 productspecifieke Europese richtlijnen. De afgelopen jaren zijn de criteria voor verschillende productgroepen aangepast. Mee zijn met de nieuwste regels is cruciaal voor wie actief is op de Europese markt.

De CE-markering is verplicht voor ongeveer 30 verschillende productgroepen: van bouwproducten over speelgoed tot meetinstrumenten, mobiele telefoons en liften.

Wat zijn de verschillende stappen om tot een CE-markering te komen?

De volgende stappen zijn van cruciaal belang voor het verkrijgen van een CE-label:

  • Kijk na onder welke Europese richtlijnen je product valt: je vindt een overzicht op de website van de Europese commissie.
  • Identificeer de toepasselijke eisen van de richtlijn: de richtlijnen specifiëren de essentiële eisen waaraan je product moet voldoen. Per richtlijn vertalen geharmoniseerde normen die essentiële eisen naar technische vereisten. Is je product conform met de geharmoniseerde normen, dan leidt dit tot een ‘vermoeden van overeenstemming met de essentiële eisen’.
  • Zoek de geschikte procedure om de conformiteit van je product te beoordelen: deze procedure kan je terug vinden in de richtlijnen die op je product van toepassing zijn.
  • Test je product: ga na of het wel degelijk aan de essentiële eisen volgens de relevante richtlijnen voldoet.
  • Stel een technisch dossier op dat aantoont dat je product in overeenstemming is met alle eisen van de toepasselijke richtlijnen.
  • Stel een EU-conformiteitsverklaring op: breng de CE-markering aan op je product. Het label moet op een zichtbare, leesbare en onuitwisbare manier worden aangebracht.

CE-markering op jouw product

De voorbije jaren paste Europa een heel aantal richtlijnen over de CE-markering aan als deel van haar nieuwe wetgevingskader. Om je hierover optimaal te informeren, organiseert het NBN samen met BECI een seminarie op donderdag 11 mei. Daar krijg je meer informatie over:

  • het belang van de CE-markering;
  • welke stappen je moet ondernemen.

In de namiddag zijn er thematische workshops waarin deskundigen de richtlijnen voor specifieke productgroepen onder de loep nemen.

Wil je zeker zijn dat je helemaal mee bent met de regelgeving rond de CE-markering?