NBN EN ISO 9001 NL

NBN EN ISO 9001 NL

Kwaliteitsmanagementsystemen - Eisen (ISO 9001:2008)(+ AC:2009)
Uitgave: 
4
Publicatiedatum: 
augustus, 2009

Kopen

Wil je dit document kopen? Klik op "Aankopen". Je wordt doorgeleid naar onze e-shop waar je het document kan aankopen. Klik vervolgens op "Details" en selecteer de gewenste versie.

Samenvatting

Deze internationale norm specificeert eisen voor een kwaliteitsmanagementsysteem wanneer eenorganisatie:a) moet aantonen dat zij in staat is om op consistente wijze producten te leveren die voldoen aan de eisenvan de klant en van toepassing zijnde wet- en regelgeving; enb) zich ten doel stelt om de klanttevredenheid te verhogen door het systeem doeltreffend toe te passen, metinbegrip van processen voor continue verbetering van het systeem alsmede de borging van het voldoenaan eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.OPMERKING 1 In deze internationale norm is de term ¿product¿ alleen van toepassing opa) een product dat is bedoeld voor, of vereist door een klant,b) elke bedoelde output die voortkomt uit de processen voor het realiseren van het product.OPMERKING 2 Eisen van wet- en regelgeving kunnen worden uitgedrukt als wettelijke eisen.1.2 ToepassingAlle eisen in deze internationale norm zijn algemeen en bedoeld om van toepassing te zijn voor alleorganisaties, ongeacht het type, de omvang en het geleverde product.Wanneer een of meer eisen in deze internationale norm niet kunnen worden toegepast vanwege de aardvan een organisatie en haar product, dan kan worden overwogen deze uit te sluiten.Wanneer eisen worden uitgesloten kan geen aanspraak worden gemaakt op overeenkomstigheid met dezeinternationale norm, tenzij deze uitsluitingen beperkt blijven tot eisen in hoofdstuk 7 en tevens geen invloedhebben op het vermogen of de verantwoordelijkheid van de organisatie om producten te leveren die voldoenaan de eisen van klanten en van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Details

Norm ISO nr: 
ISO 9001:2008
Norm EN nr: 
EN ISO 9001:2008
ICS: 
03.120.10 - Kwaliteitszorg en kwaliteitsborging