NBN S 21-100-1

NBN S 21-100-1

Branddetectie- en brandmeldsystemen - Deel 1: Regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud
Uitgave: 
1
Publicatiedatum: 
november, 2015

Kopen

Wil je dit document kopen? Klik op "Aankopen". Je wordt doorgeleid naar onze e-shop waar je het document kan aankopen. Klik vervolgens op "Details" en selecteer de gewenste versie.

Samenvatting

Onderhavig document beschrijft de regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie enhet ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud, eveneensvoor de eventuele wijzigingen en uitbreidingen, van branddetectie- en brandmeldsystemen binnen en rondbouwwerken. Het document behandelt enkel de technische criteria met betrekking tot deze regels.Onderhavig document betreft systemen die bestemd zijn voor de bewaking van personen en/of goederen.Onderhavig document betreft systemen die opgebouwd zijn uit minstens 1 detector of 1 handbediendebrandmelder, om in geval van brand signalen uit te zenden die hulpapparaten (zoals vaste brandblusinstallaties)kunnen inschakelen of andere acties en preventieve maatregelen (zoals het stilleggen van een machine) kunnengenereren. De hulpapparaten zelf worden hier echter niet behandeld.Onderhavig document behandelt niet de systemen die brandalarmfuncties combineren met andere functies diegeen verband houden met brand.Nationale of Europese eisen betreffende de veiligheid van het systeem zoals elektrische beveiliging worden nietin dit document behandeld.
Onderhavig document beschrijft de regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie enhet ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud, eveneensvoor de eventuele wijzigingen en uitbreidingen, van branddetectie- en brandmeldsystemen binnen en rondbouwwerken. Het document behandelt enkel de technische criteria met betrekking tot deze regels.Onderhavig document betreft systemen die bestemd zijn voor de bewaking van personen en/of goederen.Onderhavig document betreft systemen die opgebouwd zijn uit minstens 1 detector of 1 handbediendebrandmelder, om in geval van brand signalen uit te zenden die hulpapparaten (zoals vaste brandblusinstallaties)kunnen inschakelen of andere acties en preventieve maatregelen (zoals het stilleggen van een machine) kunnengenereren. De hulpapparaten zelf worden hier echter niet behandeld.Onderhavig document behandelt niet de systemen die brandalarmfuncties combineren met andere functies diegeen verband houden met brand.Nationale of Europese eisen betreffende de veiligheid van het systeem zoals elektrische beveiliging worden nietin dit document behandeld.
Onderhavig document beschrijft de regels voor de risicoanalyse en de evaluatie van de behoeftes, de studie en het ontwerp, de plaatsing, de indienststelling, de controle, het gebruik, het nazicht en het onderhoud, eveneens voor de eventuele wijzigingen en uitbreidingen, van branddetectie- en brandmeldsystemen binnen en rond bouwwerken. Het document behandelt enkel de technische criteria met betrekking tot deze regels.Onderhavig document betreft systemen die bestemd zijn voor de bewaking van personen en/of goederen.Onderhavig document betreft systemen die opgebouwd zijn uit minstens 1 detector of 1 handbediende brandmelder, om in geval van brand signalen uit te zenden die hulpapparaten (zoals vaste brandblusinstallaties) kunnen inschakelen of andere acties en preventieve maatregelen (zoals het stilleggen van een machine) kunnen genereren. De hulpapparaten zelf worden hier echter niet behandeld.Onderhavig document behandelt niet de systemen die brandalarmfuncties combineren met andere functies die geen verband houden met brand.Nationale of Europese eisen betreffende de veiligheid van het systeem zoals elektrische beveiliging worden niet in dit document behandeld.

Details

ICS: 
13.220.20 - Brandbescherming
Royal order: 
H2015-05
1582