NBN Z 01-002

NBN Z 01-002

Indelen en typen van documenten (herdrukte versie: augustus 2003)
Uitgave: 
3
Publicatiedatum: 
september, 2002

Kopen

Wil je dit document kopen? Klik op "Aankopen". Je wordt doorgeleid naar onze e-shop waar je het document kan aankopen. Klik vervolgens op "Details" en selecteer de gewenste versie.

Samenvatting

Deze norm geeft richtlijnen voor het opmaken en typen van documenten. Met deze norm wil het BINde eenvormigheid bij de invoer en verwerking van zakelijke en administratieve gegevens bevorderenom de eenvoud, de leesbaarheid en de uitwisselbaarheid ervan te vergroten. Waar nodig, is de normf1exibel genoeg om aanpassingen aan huisstijl en persoonlijke voorkeur mogelijk te maken.Grammaticale problemen, noch afkortingen worden in deze norm behandeld. De norm is vantoepassing op brieven, documenten, verslagen, memo's, faxen, rekenbladen, gegevens-bestanden
Deze norm geeft richtlijnen voor het opmaken en typen van documenten. Met deze norm wil het BINde eenvormigheid bij de invoer en verwerking van zakelijke en administratieve gegevens bevorderenom de eenvoud, de leesbaarheid en de uitwisselbaarheid ervan te vergroten. Waar nodig, is de normf1exibel genoeg om aanpassingen aan huisstijl en persoonlijke voorkeur mogelijk te maken.Grammaticale problemen, noch afkortingen worden in deze norm behandeld. De norm is vantoepassing op brieven, documenten, verslagen, memo's, faxen, rekenbladen, gegevens-bestanden

Details

ICS: 
01.140.30 - Documenten in de administratie, de handel en de industrie
Royal order: 
H2004-01