Circulaire economie: de sleutel tot een duurzame wereld

Circulaire economie is de sleutel tot een duurzame wereld geworden. Alle spelers op de wereldmarkt, van particulieren tot multinationals, worden aangespoord om hun activiteiten meer circulair te maken. Hoe? Via normen voor circulaire economie.

De Belgische normcommissie NBN/I323 neemt deel aan de ontwikkeling van nieuwe internationale normen voor circulaire economie. Heb jij expertise op dit vlak? Sluit je dan nu aan bij deze normcommissie.

 

Wat is circulaire economie?

De circulaire economie is een model van productie en consumptie, waarbij bestaande materialen en producten zo lang mogelijk worden gedeeld of verhuurd, hergebruikt of gerepareerd, opgeknapt en gerecycled. Zo wordt de levenscyclus van producten verlengd en afval tot een minimum beperkt.

 

Waarom is circulaire economie belangrijk?

De wereldbevolking groeit, en daarmee de vraag naar grondstoffen. Toch is het aanbod van cruciale grondstoffen beperkt en heeft het winnen en gebruiken van grondstoffen een grote impact op het milieu. Momenteel is de productie van materialen die we dagelijks gebruiken, verantwoordelijk voor bijna de helft van de CO2-uitstoot.

De overgang naar een circulaire economie levert dus heel wat voordelen op:

 • Beter voor het milieu
 • verbeterde continuïteit van de grondstoffenvoorziening
 • groter concurrentievermogen
 • stimulatie van innovatie
 • economische groei
 • jobcreatie

De circulaire economie draagt bij tot verschillende duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG's. SDG 12 ‘Verantwoorde consumptie en productie’ vormt de kern van circulaire economie. Maar het levert ook een bijdrage aan onder andere SDG 8 ‘Eerlijk werk en economische groei’, SDG 13 ‘Klimaatactie’ en SDG 15 ‘Leven op het land’.

 

Normen en circulaire economie

De internationale normcommissie ISO/TC 323 ontwikkelt normen die als uitstekende hefboom dienen voor organisaties die zich concreet aan de circulaire economie willen houden.

Via de Belgische commissie NBN/I323 biedt het NBN een uitzonderlijke kans om die ontwikkelingen op de voet te volgen en eraan bij te dragen. Iedereen (elk bedrijf of elke organisatie en elke individuele persoon) in België, kan zich aansluiten bij het NBN/I323.

 

Meewerken aan normontwikkeling werkt in jouw voordeel

 

 1. Jij bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends die de concurrentiepositie van jouw organisatie versterken. Zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau. Wil je vooroplopen in je domein én op je concurrenten? Word dan expert in onze nationale commissie.
 1. Vroegtijdige toegang tot dergelijke strategische informatie geeft je de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige veranderingen.
 1. Je oefent invloed uit tijdens het ontwikkelingsproces van normen. Zo beschermt jouw organisatie haar investeringen in producten, onderzoek en ontwikkeling. Waarvoor je je ook inzet, je zorgt ervoor dat je belangen worden gewaarborgd in de internationale, Europese en nationale normen.
 1. Je bouwt een netwerk op met iedereen die zich inspant om een wereldwijd en regionaal kader in je domein samen te stellen. Een normcommissie is de ideale plek om nieuwe contacten te leggen. En om ideeën uit te wisselen met mensen die net als jij de toekomst van jouw werkveld vormgeven.
 1. Je leert bij en wisselt kennis uit. De mensen die in normcommissies zitten, zijn experts in hun vakgebied en hebben inhoudelijke kennis. Ze delen die en leren van elkaar. Zit je zelf in een commissie? Dan doe je heel wat kennis uit de eerste hand op. Én krijg je een uitgebreid overzicht van alle onderliggende aspecten van een bepaald domein.

Wie kan expert circulaire economie worden?

Elke Belgische organisatie en elke individuele persoon kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie circulaire economie. Kennis van normen is niet nodig, kennis van circulaire economie wél. Zowel grote en kleine bedrijven, consultants en onderzoekers, consumenten, overheden en regionale of nationale agentschappen, vakbonden, milieuorganisaties, financiële instellingen, werkgeversfederaties, de recyclage-, afval- of reparatie-industrie, detailhandel, water-, gas-, of elektriciteitsbedrijven …

 

Meetings circulaire economie (online):

- Het Belgisch comité (NBN/I323) vergadert enkele keren per jaar.
  Volgende bijeenkomst: 19 september 2022

- De internationale commissie (ISO/TC 323) komt een of twee keer per jaar bij elkaar.
  Volgende bijeenkomst: 26-30 september 2022

Word jij expert?

Heb je interesse om deel te nemen aan de normcommissie voor circulaire economie?

- Neem dan contact op met Alexandre della Faille (NBN-projectmanager) via alex.dellafaille@nbn.be 

- Of neem deel aan de volgende 'Discovery Webinar' waarbij meer uitleg gegeven wordt over normalisatie (+/- 40 min).