Zo helpen normen onze samenleving aanpassen aan de vergrijzing

dit is de taalnl

Zo helpen normen onze samenleving aanpassen aan de vergrijzing

De vergrijzing van onze samenleving wordt vaak voorgesteld als een uitdaging. Maar mits enkele aanpassing van onze maatschappelijke structuren, kan deze evolutie net heel wat nieuwe kansen bieden. Steeds meer (lokale) overheden bereiden zich voor op een positieve ‘grijze’ toekomst. Normen kunnen eenduidig kader bieden voor deze verspreide initiatieven.

Tegen 2030 zal het aantal personen met een leeftijd van 60 jaar of ouder wereldwijd stijgen met 56%. Nog eens 20 jaar later zullen heel wat landen behoren tot de categorie ‘super-aged society’: meer dan 21% van hun inwoners is dan 65 jaar of ouder. Door ons vandaag al voor te bereiden op de toekomst, kunnen we deze uitdaging omvormen tot een opportuniteit.

Toegankelijkheid als basis

Meer toegankelijkheid speelt hierbij een cruciale rol. Tal van senioren die actief willen deelnemen aan de samenleving krijgen daar niet altijd de mogelijkheid voor. Enerzijds zijn er problemen zoals slechte rolstoeltoegankelijkheid, producten waarvoor een fijne motoriek is vereist of het gebrek aan eenvoudige handleidingen. Anderzijds zijn er heel wat technologiën beschikbaar, ook voor ouderen, maar ontbreekt het hen aan de kennis om deze toe te passen.

Er bestaan gelukkig al heel wat projecten om de toegankelijkheid van onze samenleving voor ouderen te verhogen. Zo herontwierp New York City 7600 gevaarlijke kruispunten, als onderdeel van het ‘Safe Streets for Seniors’-plan. Het aantal dodelijke verkeersongevallen met senioren daalde dankzij dit initiatief met maar liefst 16%. In Japan zet de overheid in op een gemeenschapszorgsysteem waardoor ouderen heel hun leven in hun eigen huis kunnen blijven wonen.

Normen bieden een internationaal kader

Ook op internationaal niveau wordt hard aan de weg getimmerd. Het ISO richtte een strategische adviesraad op die onderzoekt hoe normen ondersteuning kunnen bieden op volgende domeinen:

  • Thuiszorg en dienstverlening gedragen door de gemeenschap
  • Technologische assistentie voor ouderen
  • Zorgverstrekking
  • Geïntegreerd informatiemanagement
  • Toekomstplanning
  • Gemeenschapssteun
  • Voorschriften voor gebouwen

Ben Carson, secretaris van de adviesraad: “Er zijn in heel de wereld initiatieven om onze samenleving aan te passen aan de vergrijzing. Het is onze taak deze initiatieven een duidelijke kader te bieden aan de hand van bestaande en nieuwe normen. ISO 37120 bevat bijvoorbeeld een reeks indicatoren om de duurzame ontwikkeling van een gemeenschap te meten en aan te sturen.”