Een gezonde en veilige werkomgeving creëren

Occupational health and safety (OHS) of gezondheid en veiligheid op het werk, staat hoog in het vaandel van elke organisatie. Er is een duidelijk verband tussen de veiligheid en het welzijn van het personeel enerzijds en de prestaties van de organisatie anderzijds.

 

De internationale technische commissie ISO/TC 283 ontwikkelt internationale normen die bedrijven voorzien van richtlijnen, vereisten en hulpmiddelen voor het opzetten en gebruiken van een OHS-managementsysteem. Denk maar aan de certificeerbare norm ISO 45001.

 

Via de NBN/I283-commissie voor OHS-management biedt het NBN een uitzonderlijke kans om die ontwikkelingen op de voet te volgen en eraan bij te dragen. Iedereen, elk bedrijf en elke organisatie in België, kan zich aansluiten bij de NBN/I283.
 

Wat is gezondheid en veiligheid op het werk?

Gezondheid en veiligheid op het werk helpt om een veilige, gezonde werkomgeving te creëren. Het bestaat uit 2 delen: gezondheid op het werk en arbeidsveiligheid.

 

Gezondheid op het werk kijkt naar potentiële gezondheidsproblemen en welzijn, met inbegrip van psychosociale risico’s. Arbeidsveiligheid omvat de risicofactor op jouw werkplek en mogelijke veiligheidsrisico’s die eventueel letsel kunnen veroorzaken.
 

Waarom is OHS belangrijk?

Een werkgever moet rekening houden met de werkomstandigheden. OHS legt een zorgplicht op aan iedere werkgever om ervoor te zorgen dat het personeel in redelijke omstandigheden werkt en dat hun geestelijke gezondheid een topprioriteit is.

 

De voordelen van gezondheid en veiligheid op het werk zijn:

 • geestelijke gezondheid en welzijn
 • meer bewustzijn en een veilige werkcultuur
 • verhoging van de productiviteit
 • correcte training en een juist gebruik van hulpmiddelen

Een OHS-managementsysteem op het werk draagt bij tot heel wat duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG's van de Verenigde Naties. Zoals SDG 3 ‘goede gezondheid en welzijn’, SDG 5 ‘gendergelijkheid’, SDG 8 ‘waardig werk en economische groei’, SDG 9 ‘industrie, innovatie en infrastructuur’ en SDG 10 ‘ongelijkheid verminderen’

Normen en gezondheid en veiligheid op het werk

De internationale normcommissie gezondheid en veiligheid op het werk (ISO/TC 283) ontwikkelt internationale normen voor gezondheid en veiligheid op het werk. Ze is ook verantwoordelijk voor de regelmatige herziening van die normen. De bekendste norm is ISO 45001 ‘Managementsystemen voor gezondheid en veiligheid op het werk — eisen met richtlijnen voor gebruik’.

 

In België zijn eind 2020 meer dan 300 bedrijven gecertificeerd volgens ISO 45001, een stijging van 100 procent ten opzichte van 2019. Een andere norm dekt psychosociale risico’s (ISO 45003). Er worden momenteel twee aanvullende normen ontwikkeld: voor prestatie-evaluatie en voor preventie en beheer van infectieziekten binnen organisaties.

 

De Belgische normcommissie gezondheid en veiligheid op het werk (NBN/I283) wil alle Belgische betrokken partijen met expertise in gezondheid en veiligheid op het werk samenbrengen. De commissie volgt het ISO-werk op de voet en draagt eraan bij. Iedereen (elk bedrijf, elke organisatie of individuele persoon) in België kan zich aansluiten bij de NBN/I283. Het NBN biedt ook opleidingen om vertrouwd te raken met ISO 45001 of om jouw expertise uit te breiden.
 

Meewerken aan normontwikkeling werkt in jouw voordeel

 1. Jij bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends die de concurrentiepositie van jouw organisatie versterken. Zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau. Wil je vooroplopen in je domein én op je concurrenten? Word dan expert in onze nationale commissie.
   
 1. Vroegtijdige toegang tot dergelijke strategische informatie geeft je de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige veranderingen.
   
 1. Je oefent invloed uit tijdens het ontwikkelingsproces van normen. Zo beschermt jouw organisatie haar investeringen in producten, onderzoek en ontwikkeling. Waarvoor je je ook inzet, je zorgt dat je belangen worden gewaarborgd in de internationale, Europese en nationale normen.
   
 1. Je bouwt een netwerk op met iedereen die zich inspant om een wereldwijd en regionaal kader in je domein samen te stellen. Een normcommissie is de ideale plek om nieuwe contacten te leggen. En om ideeën uit te wisselen met mensen die net als jij de toekomst van jouw werkveld vormgeven.
   
 1. Je leert bij en wisselt kennis uit. De mensen die in normcommissies zitten, zijn experten in hun vakgebied en hebben inhoudelijke kennis. Ze delen die en leren van elkaar. Zit je zelf in een commissie? Dan doe je heel wat kennis uit de eerste hand op. Én krijg je een uitgebreid overzicht van alle onderliggende aspecten van een bepaald domein.

Wie kan expert gezondheid en veiligheid op het werk worden?

Elke Belgische organisatie en iedere individuele persoon kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie gezondheid en veiligheid op het werk. Kennis van normen of het NBN is niet nodig, kennis van gezondheid en veiligheid op het werk wél. Denk aan grote en kleine bedrijven, consultants en onderzoekers, consumenten, overheden en regionale of nationale agentschappen, mutualiteiten, verzekeringsmaatschappijen, vakbonden, financiële instellingen, werkgeversfederaties, audit- en certificeringsbedrijven …

Wanneer komen de normcommissies veiligheid en gezondheid op het werk bij elkaar?

 • De Belgische commissie NBN/I283 vergadert enkele keren per jaar.
  Volgende bijeenkomst: 23 september 2022
 • De internationale commissie ISO/TC 283 komt een of twee keer per jaar bijeen.
  Volgende bijeenkomst: 31 oktober 2022

Word jij expert?

Heb je interesse om deel te nemen aan normcommissies gezondheid en veiligheid op het werk?

- Neem dan contact op met Alexandre della Faille (NBN-projectmanager) via alex.dellafaille@nbn.be.
- Of neem deel aan de volgende Webinar ‘Standardisation – The Basics’ waarbij meer uitleg gegeven wordt over normalisatie (+/- 40 minuten).
- Meer info over ‘expert worden in een normcommissie’ vind je ook terug op deze webpagina.