Je bent wat je koopt: eerste internationale norm voor duurzaam inkopen is een feit

dit is de taalnl

Je bent wat je koopt: eerste internationale norm voor duurzaam inkopen is een feit

Dat een duurzame manier van inkopen niet alleen de relatie met je leveranciers, maar ook je resultaten kan verbeteren, wist je al langer. Maar om organisaties daar ook inhoudelijk in te ondersteunen, is er nu de nagelnieuwe norm ISO 20400:2017 Sustainable procurement – Guidance.

Van wie je koopt, heeft een even grote impact op je (zakelijke) prestaties als wat je koopt. Verantwoord inkopen speelt dan ook een cruciale rol in elke organisatie, groot of klein. Essentieel daarbij is het maken van een inkoopbeslissing die niet alleen de behoeftes van je organisatie optimaal invult, maar ook de maatschappij ten goede komt. Concreet komt het erop neer dat:

  • je leveranciers ethisch en betrouwbaar te werk gaan, zowel qua werkomstandigheden als risicobeheer en milieubeleid;
  • de producten en diensten die je aanschaft duurzaam zijn;
  • je inkoopbeslissingen mee een antwoord formuleren op sociale, economische en ecologische uitdagingen.

Wereldprimeur

ISO 20400 is ’s werelds eerste internationale norm die organisaties een kader biedt bij het uitbouwen en uitrollen van die duurzame inkooppraktijken en -richtlijnen. “De voordelen zijn legio”, aldus Jacques Schramm, voorzitter van ISO/PC 277, het projectcomité dat de norm ontwikkelde. “Het volstaat niet langer dat bedrijven een leverancier in de arm nemen zonder zich verdere vragen te stellen. Door je leveranciers beter te leren kennen en ook hún behoeftes in kaart te brengen, waak je er als organisatie over dat wat je vraagt realistisch blijft en dat je leveranciers op een ethische manier voor je werken.”

Risico’s inperken

“Wie deze manier van werken binnen de hele supply chain niet volledig begrijpt en opvolgt, loopt talloze risico’s”, voegt Schramm toe. “Producten van slechte kwaliteit of een kink in de bevoorrading zijn slechts het topje van de ijsberg. Ook regelrechte rampen kunnen zich voordoen. Denk aan het Rana Plaza – een gebouw in Bangladesh met kledingfabrieken van verschillende grote merken – dat in 2013 instortte en aan meer dan 1000 mensen het leven kostte. Duurzame inkoop helpt om dergelijke risico’s tot het absolute minimum te beperken. En dat door inkopers en leveranciers nauwer te doen samenwerken. Het resultaat, daar heeft iedereen alleen maar baat bij.”

Duidelijke richtlijnen en principes

De nieuwe ISO 20400 zet richtlijnen uit om van duurzaamheid een integraal deel te maken van je inkooppolicy’s, -strategie en -processen. Daarnaast definieert de norm de principes van duurzaam inkopen, zoals verantwoordelijkheid, transparantie, respect voor de universele rechten van de mens en ethisch gedrag.

De inkoopstrategie van je bedrijf vormgeven volgens ISO 20400? Je kan de norm aankopen bij het NBN in de NBN e-shop. Of schrijf je in voor de Infosessie ‘Duurzaam Inkopen met ISO 20400:2017’ op dinsdag 6 juni 2017. Zo krijg je niet alleen extra duiding, praktische tips en glasheldere voorbeelden, je ontvangt bovendien de Nederlandstalige versie van deze nieuwe internationale norm.

Blijf op de hoogte, schrijf je in voor de NBN-nieuwsbrief.