Studiedag: Ladingzekering

Datum: 
dinsdag, 20 oktober, 2020 - 09:30 tot 17:00
Locatie: 

Technopolis
Technologielaan 1
2800 Mechelen
(gratis parking voorzien)

Kennis van de vernieuwde normen over ladingzekering voor wegvervoer van toepassing in Europa

 

INHOUD

De nieuwe Europese regelgeving voor wegvervoer legt belangrijke verantwoordelijkheden bij de verpakkers en verladers, voornamelijk op gebied van verpakking van de goederen en de manier van laden op een voertuig. Uiteraard worden ook eisen gesteld aan de gebruikte voertuigen. Voor de concrete implementatie verwijst de regelgeving naar Europese en internationale normen. Deze zijn niet altijd even toegankelijk en bovendien zijn een aantal normen in 2019 aangepast.

Tijdens de studiedag leggen gerenommeerde experten uit hoe de normen en de regelgeving moeten verstaan worden en waar ze mogelijkheden bieden voor kostenbesparing. De belangrijke veranderingen in de nieuwste versie van de normen worden toegelicht.

Deze dag geldt uiteraard ook als “training” zoals bedoeld in hoofdstuk 13 van de CTU code en vormt een ideale voorbereiding voor het examen over de normen zoals voorzien in Eumos 40607-1.

 

DAGINDELING

10u00 - 10u10: Verwelkoming door Geert Frans, dagvoorzitter

10u10 - 10u30: Politiek kader door Lydia Peeters, Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken

10u30 - 11u30: Belang en overzicht van de relevante nieuwe normen door prof. Marc Juwet, L-iTL KU Leuven

11u30 - 12u15: Verzekeringstechnische benadering van schade door gebrekkige ladingzekering door Kurt Vanderspinnen, CEO van KVDS

12u05 - 13u15: lunchpauze

13u15 - 14u15: Stabiele laadeenheden in de praktijk door ing. Jelle Dendauw, CEO  ESTL NV  

14u15 - 14u45: Controle langs de weg in Europa door Raymond Lausberg, Autobahnpolizist, lid KLSK

14u45 - 15u15: koffiepauze

15u15 – 16u00: Verantwoordelijkheden en rechtspraak door meester Frederik Vanden Bogaerde, advocaat specialist transportrecht

16u00 - 16u45: Debat en vraagstelling gemodereerd door Geert Frans met alle sprekers en vertegenwoordigers van OTM en NBN

 

DOELGROEP

Deze opleiding is specifiek bedoeld voor:

 • preventieadviseurs
 • ontwerpers van verpakking
 • logistiek managers van verzenders
 • managers van transportbedrijven
 • lesgevers code 95
 • controleurs ladingzekering
 • verladers
 • transportschade verzekeraars

 

Schrijf je vandaag nog in

 

PRAKTISCHE INFORMATIE

 • Taal van het evenement: Nederlands, uittreksels uit normen zijn deels in het Engels

 • Kostprijs: € 370, pas te betalen na ontvangst van factuur
 • U ontvangt een pdf van de geprojecteerde dia’s
 • Koffiepauzes en een broodjeslunch zijn voorzien
 • Certificaat van deelname
 • Hebt u inhoudelijke vragen? Contacteer dan Ann Van Vossel

 

Deze studiedag wordt mede mogelijk gemaakt door de medewerking van L-itL, GeerT, OTM, NBN