Verwijzen naar normen in technische regelgeving: ontdek de voordelen

Datum: 
maandag, 19 november, 2018 - 12:30 tot 16:30
Locatie: 

NBN
Jozef II-straat 40
1000 Brussel

Overheden stellen regelmatig regelgevingsteksten op die technische voorschriften bevatten. De beleidsmakers beschikken in dat geval over verschillende mogelijkheden om die voorschriften vorm te geven. Ze kunnen ‘intern’ hun eigen technische voorschriften opstellen en die volledig in de tekst van de regelgeving opnemen. Of ze kunnen gebruikmaken van bestaande technische voorschriften: normen.

Waarom deelnemen

Hoe verwijs je op een pertinente en correcte manier naar normen in regelgevingsteksten? Tijdens een informatiesessie op 19 november biedt Het Bureau voor Normalisatie, NBN, je een kader aan.

Doelgroep

In deze sessie ontdekken beleidsmedewerkers bij een overheidsdienst hoe het gebruik van normen hun werk veel eenvoudiger maakt.

De voordelen van normen

Verwijzing naar internationale, Europese of Belgische normen in technische regelgeving biedt volgende voordelen:
  • Tijd- en kostenefficiënt: normen kunnen een oplossing bieden voor de technische aspecten van de regelgeving.
  • Brede consensus: normen worden gecreëerd in overleg met experten uit alle relevante sectoren. Het brede draagvlak bevordert aanvaarding en implementatie van de wetgeving.
  • Versoepeling internationale handel: Europese normen worden over de landsgrenzen heen gevolgd en aanvaard.

Programma

Neem dan deel aan deze informatiesessie en ontdek hoe het gebruik van normen uw werk eenvoudiger maakt.
 
12:30Onthaal met broodjeslunch
13:30Welkom: Setting the scene
13:45Overzicht en belang van normen voor bedrijven en maatschappij
14:15Het gebruik van normen in overheidsbeleid en regelgeving
14:45Koffiepauze
15:00Methodes om te verwijzen naar normen in beleid en regelgeving
15:45Aanbevelingen Hoge Raad voor Normalisatie en andere overwegingen
16:00Conclusies, besluit en vraagstelling
16:15Einde

 

Prijs

Deelname is gratis, maar inschrijven is verplicht.

Registratie

Meer info?

Contacteer Kristof Willems via kristof.willems@nbn.be of bel +32 2 300 78 68.