Overslaan en naar de inhoud gaan

Het belang van normen

zoekt op de website naar webpagina’s, nieuwsberichten, opleidingen en events

Het belang van normen

Wat is normalisatie?

Normalisatie is het proces om te komen tot een norm. Belanghebbende partijen maken afspraken over de specifieke kenmerken van een product, dienst of proces.  Normalisatie vindt plaats in commissies met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Om tot een norm te komen, moeten ze consensus bereiken. Alle deelnemers daarbij evenwaardige stem. 

Wat is een internationale norm?

Een internationale norm (ISO-norm) wordt op wereldvlak ontwikkeld door de leden van de International Organization for Standardization (ISO). Er bestaat geen verplichting om een internationale norm in een nationale norm om te zetten. 

Wat is een Europese norm?

Een Europese norm (EN-norm) wordt ontwikkeld door de leden van het Comité Européen de Normalisation (CEN). Iedere Europese norm moet verplicht worden omgezet in een Belgische norm (NBN EN) zodra hij door de CEN-leden is goedgekeurd. Een Europese norm is herkenbaar aan de vermelding ‘EN’ in zijn referentie (bijvoorbeeld: NBN EN 672).

Wat is een Belgische norm?

Een Belgische norm is hetzij:

  • een norm die door een Belgische commissie is ontwikkeld om rekening te houden met de behoeften van de Belgische markt
  • een Europese norm die in een Belgische norm is omgezet
  • een internationale norm die in een Belgische norm is omgezet
     

Wat is een geharmoniseerde Europese norm?

Geharmoniseerde Europese normen worden opgesteld in het kader van een mandaat dat door de Europese Commissie en/of de Europese Vrijhandelsassociatie is verleend.  Ze zijn een middel om te voldoen aan Europese richtlijnen of regelgeving. Geharmoniseerde Europese normen worden ontwikkeld en goedgekeurd door de Europese normalisatie-instellingen: het Comité Européen de Normalisation (CEN), het European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) of het European Telecommunication Standards Instutute (ETSI).

De referenties van deze normen worden bekendgemaakt in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Lijst van geharmoniseerde Europese normen.

Hoeveel Belgische bedrijven zijn ISO 9001 gecertificeerd?

Heel wat Belgische bedrijven zijn gecertificeerd volgens de ISO 9001 norm. De International Organization for Standardization (ISO) stelt gegevens ter beschikking over het aantal gecertificeerde bedrijven volgensISO 9001 of andere managementnormen.

Wat is een norm?

Een norm is een afspraak over een product, een dienst of een proces. Normen weerspiegelen goed vakmanschap in heel wat activiteitsdomeinen in de industrie, de dienstensector en de overheid.

Mag ik normen kopiëren?

Normen worden beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet worden gekopieerd. 

Ik wil mijn product laten testen of keuren. Kan ik hiervoor bij het NBN terecht?

Nee, het NBN is geen testlaboratorium of keuringsinstelling. We verwijzen je graag door naar de website van BELAC. Hier kunt u terecht voor een overzicht van alle Belgische testlaboratoria en keuringsinstellingen. 

Ik zoek een certificatie-instelling, bijvoorbeeld voor ISO 9001 of ISO 14001. Kan ik hiervoor bij het NBN terecht?

Nee, het NBN is geen certificatie-instelling. We verwijzen je graag door naar de website van BELAC. Hier kunt u terecht voor een overzicht van alle Belgische certificatie-instellingen. 

Zijn normen gratis ?

Het ontwikkelen van een norm brengt kosten mee en bijgevolg kunnen normen niet gratis worden aangeboden. De prijzen kunnen verschillen volgens het land waar de aankoop plaatsvindt.

Waar kan ik terecht voor Eengemaakte Technische Specificaties (STS)?

Eengemaakte Technische Specificaties (STS) zijn documenten die de opdrachtgever of ontwerper helpen bij het uitwerken van het lastenboek voor een specifiek project. Voor meer informatie over STS, ga naar de website van FOD Economie.

Zijn normen verplicht ?

Een norm is geen wet maar wordt vrijwillig toegepast door alle belanghebbenden: producenten, leveranciers, klanten, dienstverleners enz. Dit neemt niet weg dat de naleving van een norm kan worden verplicht. Enerzijds kan de overheid verwijzen naar normen in wetten en regelgeving. Anderzijds kunnen ook contracten verwijzen naar de toepassing van normen. 

Vallen normen onder auteursrecht?

Normen worden beschermd door het auteursrecht. Ze mogen daarom niet worden overgenomen en/of verspreid. Met de aankoop van een papieren of digitale versie van een norm verkrijgt u uitsluitend het individuele gebruik. Zonder toestemming van het NBN is het kopiëren en reproduceren van alle inhoud van normen (zoals tekst, afbeeldingen, tabellen) niet toegestaan.

Mag ik de tekst uit een norm overnemen?

Normen worden beschermd door het auteursrecht. Het overnemen van de tekst uit een norm is niet toegestaan behalve met de uitdrukkelijke toestemming van het NBN. 

Wat is certificatie?

In het kader van de normalisatie is certificatie een bevestiging door een onafhankelijke partij dat een product of dienst beantwoordt aan de specifieke eisen van een norm.

Je kan een aanvraag indienen om de overeenstemming met een norm door een onafhankelijke partij (laboratorium, certificatie-/keuringsinstelling) te laten bevestigen. Die zal nagaan of het betrokken product of de dienst aan de eisen van de norm voldoet. Hier vind je een lijst van geaccrediteerde instellingen die uw product kunnen certificeren.

Het NBN is geen certificatie-instelling en levert dus geen certificaten af.