Normen en certificering

Normen en certificering

Welke ISO-normen kunnen gecertificeerd worden?

Het NBN is niet verantwoordelijk voor certificatie. Je vindt duidelijke informatie over managementnormen en certificatie op de website van ISO: 

In principe wordt een norm nooit opgesteld met certificatie als doel (zie de uitleg rond certificatie bij ISO). Eigenlijk is een norm vrijwillig toepasbaar maar door wettelijke en/of contractuele eisen kan de toepassing van een norm wel verplicht worden. Certificatie is eerder een marketing- of salestool: certificaten zijn voor elke onderneming een commerciële troef. Wil je certificatie-activiteiten ontwikkelen? Dan moet je daarvoor gecertificeerd zijn. De Belgische overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor de accreditatie van certificatieorganen is BELAC. Je kan bij hen terecht met al je vragen rond certificatie. Een certificatie-instelling zal zeker beantwoorden aan een of meerdere ISO/ IEC conformity assessment-normen ( CASCO-normen). 

Ik wil een norm certificeren of auditor worden.

Een organisatie die certificatie-activiteiten wil ontwikkelen, moet daarvoor geaccrediteerd zijn. In België gebeurt dat via het overheidsorgaan BELAC. De website van BELAC bundelt alle informatie over geaccrediteerde instellingen. Vandaag vind je er de volgende types instellingen die conformiteit evalueren: 

 • Beproevingslaboratoria (TEST)
 • Certificatie-instellingen van milieubeheersystemen (EMS)
 • Certificatie-instellingen van personen (PERS)

 • Certificatie-instellingen van producten (PROD)

 • Certificatie-instellingen van kwaliteitssystemen ( QMS ) 

 • Kalibratielaboratoria (CAL)

 • Keuringsinstellingen (INSP)

 • Medische laboratoria (MED)

 • Milieuverificateurs (EMAS)

 • Organisatoren van proficiency testen (PT)

 • Producenten van referentiematerialen (RM)

 • Validatie- en verificatie-instellingen (GHG) 

Op de website van ISO vind je een handige informatie rond certificatie (in het Engels). Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de normen waarvoor certificatie van toepassing is en die waarbij dat niet het geval is.