Normen ontwikkelen

Normen ontwikkelen

Wat is normalisatie?

Normalisatie is het proces van ontwikkeling tot publicatie van een norm. Belanghebbende partijen maken afspraken over de specifieke kenmerken van een product, dienst of proces. Normalisatie vindt plaats in commissies met vertegenwoordigers van alle belanghebbenden. Om tot een norm te komen, moeten ze consensus bereiken. Alle deelnemers daarbij evenwaardige stem. 

Wat zijn de principes van normalisatie?

Openheid - Transparantie - Consensus 

Normalisatie is een proces dat openstaat voor alle partijen die betrokken zijn in het domein waarin de norm in kwestie wordt ontwikkeld. Transparantie is cruciaal want elke partij die deelneemt  aan de ontwikkeling van normen heeft toegang tot de Belgische, Europese en/of internationale werkdocumenten, afhankelijk van het betreffende normalisatieproject. Het besluitvormingsproces dat aan de grondslag ligt van normalisatie, is consensus. Alle deelnemers proberen samen tot een compromis te komen. Dit compromis is de consensus over de inhoud van de toekomstige norm. 

Hoe is normalisatie georganiseerd in België en wereldwijd ?

Het Belgische normalisatiesysteem is gedecentraliseerd: het NBN deelt de verantwoordelijkheden sectorale operatoren. Het NBN en de sectorale operatoren beheren de Belgische normencommissies die rond normen werken op Europees en internationaal niveau. De Belgische commissies zijn samengesteld uit experten uit verschillende domeinen. Hun rol bestaat erin om op basis van hun expertise en kennis advies te verlenen bij de ontwikkeling of revisie van normen, zodat de normen op een correcte manier tot stand komen.

Op internationaal niveau verdedigt het NBN de Belgische belangen als lid van het Europees Commité voor Standaardisatie (CEN) en de Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO).

 

Wat zijn sectorale operatoren?

De sectorale operatoren zorgen voor de administratieve en technische opvolging van een of meerdere normalisatiecommissies. Zij zijn elk verantwoordelijk voor een bepaald domein. Sectorale operatoren zijn erkend door de Raad van Bestuur van het Bureau voor Normalisatie (NBN). Ze handelen in naam en voor rekening van het NBN voor bepaalde Technische Commissies (TCs). 

Waarom zou ik deelnemen aan normontwikkeling?

Deelnemen aan normontwikkeling biedt heel wat voordelen:

  • Je bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends. Dit versterkt de concurrentiepositie van je organisatie.
  • Je oefent invloed uit tijdens het normontwikkelingsproces. Daardoor bescherm je de investeringen die je organisatie doet in producten en in onderzoek en ontwikkeling. Maatschappelijke actoren kunnen dankzij hun invloed de bescherming van het milieu of de consument onder de aandacht brengen.
  • Je bouwt een netwerk uit. Normalisatiecommissies zijn een uitstekende manier om nieuwe contacten te leggen en ideeën uit te wisselen.
  • Je bouwt kennis op en wisselt kennis uit. Deelnemers aan normalisatiecommissies zijn internationale experten die veel inhoudelijke kennis bezitten. Door met hen samen te werken, doe je veel kennis op uit eerste hand.

Wat is een expert?

Experten zijn deskundig binnen een bepaald domein van de normalisatie. Ze schrijven mee aan normontwerpen, delen hun kennis en ontwikkelen normen  in normalisatiecommissies. Bedrijven, overheden en maatschappelijke spelers kunnen experten afvaardigen om hun belangen te vertegenwoordigen. Experten beschikken meestal over een specifieke expertise, waardoor ze een waardevolle bijdrage leveren aan de inhoud van de norm.

 

Hoe kan ik me inschrijven als expert bij het NBN ?

Ga naar de webpagina 'Expert worden'. Daar kan je je eenvoudig en snel aanmelden als NBN-expert. Heb je toch nog vragen? Contacteer ons via  standard.development@nbn.be of bel ons op 02 738 01 11. 

 

Hoe krijg ik toegang tot de werkdocumenten van ISO en van het CEN ?

Als je je inschrijft als expert bij het NBN krijg je persoonlijk toegang tot het onlineplatform  https://isolutions.iso.org/portal/. Daar vind je alle werkdocumenten van de commissies waarvoor je bent ingeschreven. 

Wie contacteer ik als ik wil meewerken aan de ontwikkeling van een norm?

Contacteer ons via  standard.development@nbn.be of bel ons op 02 738 01 11. We helpen je graag verder.

Hoe schrijf ik me in op het ISOlutions ?

Heb je vragen rond het ISOlutions-platform? Neem contact met ons op.

Hoe kan ik stemmen ?

Stemmen en NBN e-balloting doe je via het onlineplatform https://isolutions.iso.org/portal/.

Hoe weet ik wie een normalisatiecommissie beheert en wie ik best contacteer om expert te worden?

Normalisatie werkt in België op een heel gedecentraliseerde manier. Het NBN vertrouwt bepaalde normalisatieactiviteiten toe aan andere sectorale operatoren. Zij buigen zich over de normalisatieactiviteiten in de sector die hen is toegewezen.

Alle normalisatiecommissies en de verantwoordelijke sectorale operatoren vind je in het schema van de normalisatieprogramma’s op  onze website. 

Is het NBN de sectorale operator? Dan kan je via mail contact opnemen met  standard.development@nbn.be of telefonisch op 02 738 01 11. Gaat het om een andere sectorale operator, neem dan contact op met die sectorale  operator

Kan ik feedback geven over een normproject?

Als expert neem je actief deel aan een Belgische commissie. Zo ben je permanent betrokken bij de ontwikkeling van de norm. Je bent geen expert maar wil toch feedback geven? Dat kan tijdens de publieke consultaties. Op de NBN-website vind je het  Public Enquiry Portal waar je alle Belgische en Europese normenprojecten (prNBN en prEN) kan raadplegen. Iedereen is er welkom om zijn standpunten en commentaren te formuleren. 

Hoe kan ik als expert deelnemen aan het ontwikkelen van een Europese of internationale norm?

Een Europese/internationale norm wordt ontwikkeld door een Europese/internationale technische commissie (CEN/TC … / ISO/TC …). De leden van zo’n commissie zijn normalisatie- instellingen zoals het Belgische NBN. Zij creëren een spiegelcommissie op nationaal niveau (NBN/E… / NBN/I…) waarvoor iedere geïnteresseerde zich kan inschrijven. 

De leden van deze nationale commissie (spiegelcommissie) krijgen toegang tot alle werkdocumenten van de technische commissies van het CEN/ISO en kunnen daarover hun stem uitbrengen. NBN-experten stemmen via de portals NBN eCommittees en NBN eBalloting.

Iedere expert blijft op de hoogte van alle ontwikkelingen en krijgt automatisch een e- mail als  het platform een  nieuw document bevat. De platformen van het CEN/ISO en van het NBN worden automatisch gesynchroniseerd.

Het NBN heeft wel toegang tot het CEN-/ISO- platform, waar het voor België kan stemmen op het niveau van de technische comissies van CEN/ISO. De experten kunnen zich via het NBN inschrijven voor meetings van CEN/TC en ISO/TC.