SDG 13: welke normen geven klimaatactie meer slagkracht?

Van de 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen – of in het Engels ‘Sustainable Development Goals’ (SDG’s) – is nummer 13 ongetwijfeld een van de meest brandende thema’s: klimaatactie. Wereldwijd steken alsmaar meer protesten de kop op, met ook in eigen land geregeld klimaatmarsen. Hoog tijd om toe te lichten wat SDG 13 juist inhoudt, welke rol internationale normen kunnen spelen en – vooral – hoe je die toepast.

 

Wat betekent SDG 13?

Uitzonderlijk warme jaren worden eerder regel dan uitzondering: 2015, 2016, 2017 en 2018 waren de vier warmste jaren ooit gemeten. In het verlengde daarvan nemen extreme weerfenomenen toe, zoals de cyclonen in het noordelijk halfrond. Intussen verdwijnen ook koraalriffen, stijgt het zeeniveau en krijgen we de broeikasgassen niet onder controle. De gevolgen zijn bezwaarlijk te overschatten: voedsel-, water- en energievoorziening, infrastructuurwerken en gezondheidssystemen komen overal onder druk te staan. SDG 13 wil daarom organisaties aanzetten om dringend werk te maken van acties die de negatieve effecten van de klimaatverandering aanpakken. 

 

SDG 13 in cijfers

1/3

Klimaatbeloftes onder het Akkoord van Parijs zijn slechts goed voor 1/3 van de uitstootvermindering die nodig is om de opwarming van de aarde onder de 2°C te houden.

26 biljoen

Dat is hoeveel dollar we tegen 2030 gezamenlijk kunnen uitsparen door radicale klimaatactie.

+20cm

Het zeeniveau steeg sinds 1880 met 20 cm. Aan het huidige tempo, komt daar de volgende 80 jaar nog 30-122 cm bij.

18 miljoen

De energiesector zal in het volgende decennium ongeveer 18 miljoen extra jobs creëren, met een focus op duurzame energiebronnen.

 

Wat is het belang van normen voor SDG 13?

Hoewel veel organisaties de urgentie en de noodzaak van een duurzaam beleid inzien, blijft het moeilijk om de vertaalslag te maken van ambitie naar concrete kennis en actieplannen. Een gebrek aan meetbare doelen is een bijkomend struikelblok.

Normen bieden een praktische houvast of kader voor een duurzamer beleid. Enkele voorbeelden met bijbehorende voordelen voor Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 13:

 • ISO-normen vormen de basis voor het meten en controleren van de uitstoot van broeikasgassen. 
  Jouw voordeel? Een maatstaf voor reductieprogramma’s.
 • ISO-normen helpen organisaties bij het opzetten van energie-efficiënte processen en het gebruik van alternatieve energiebronnen.
  Jouw voordeel? Lagere energiekosten en een toekomstgericht energiebeleid.
 • ISO-normen stimuleren innovatie door het delen van ‘best practices’, waardoor milieuvriendelijke technologieën sneller het licht zien.
  Jouw voordeel? Producten ontwikkelen volgens de best mogelijk milieuvoorschriften.
 • ISO-normen harmoniseren de gebruikscode voor het optimaliseren van de ecologische voetafdruk.
  Jouw voordeel? Milieubewustere keuzes en een duurzame reputatie.

 

Welke normen zijn essentieel voor SDG 13?

ISO-normen spelen een voorname rol in de klimaatagenda. Dit zijn daarbij de 13 meeste cruciale normen:

 1. ISO 14001:2015
  Environmental Management Systems – Requirements with guidance for use
  (Milieumanagementsystemen - Eisen met richtlijnen voor gebruik)
 2. ISO 14004:2016
  Environmental Management Systems – General guidelines on implementation 
 3. ISO 14006:2011
  Environmental Management Systems – Guidelines for incorporating ecodesign
  (Milieumanagementsystemen - Richtlijnen voor het opnemen van ecologisch ontwerp)
 4. ISO 14040:2006
  Environmental Management – Life cycle assessment – Principles and framework
 5. ISO 14044:2006
  Environmental Management – Life cycle assessment – Requirements and guidelines
  (Milieumanagement - Levenscyclusanalyse - Eisen en richtlijnen)
 6. ISO 20121:2012
  Event Sustainability Management Systems – Requirements with guidance for use
  (Managementsystemen voor duurzame evenementen - Eisen en richtlijnen voor gebruik)
 7. ISO 26000:2010
  Guidance on Social Responsibility 
 8. ISO 50001:2018
  Energy Management System – Requirements with guidance for use. Lees meer over ISO 50001 in de getuigenis van Het Facilitair Bedrijf.
 9. ISO 50002:2014
  Energy Audits – Requirements with guidance for use
 10. ISO 50003:2014
  Energy Management Systems – Requirements for bodies providing audit and certification of energy management systems
 11. ISO 50004:2014
  Energy Management Systems – Guidance for the implementation, maintenance and improvement of an energy management system
 12. ISO 55000:2014
  Asset Management – Overview, principles and terminology
  (Assetmanagement - Overzicht, principes en terminologie)
 13. ISO 55001:2014
  Asset Management – Management Systems – Requirements
  (Assetmanagement - Managementsystemen - Eisen)

 

Hoe ga je met de normen aan de slag?

Het NBN helpt je om de SDG’s in de praktijk te brengen in jouw bedrijf of organisatie. Koop de normen aan, volg een van onze opleidingen die inzicht geven in bepaalde normen en/of neem deel aan commissies rond  Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen en laat je stem horen.

 • Een of meerdere normen aankopen? Dat kan via de gepersonaliseerde normencatalogus in myNBN of via de e-shop.
 • Je kennis verruimen met een opleiding? Mail ons op academy@nbn.be of bel naar 02 300 78 52.

Een greep uit ons aanbod:

 • Zelf mee normen ontwikkelen? Neem dan deel aan een van onze commissies. Mail ons op standard.development@nbn.be of bel naar 02 300 78 53. 

Zo kan je je inschrijven als expert en bijvoorbeeld deelnemen aan de nieuwe commissie over de circulaire economie. Een info-sessie wordt in juni 2019 georganiseerd.