Normalisatie in België

In België is het Bureau voor Normalisatie (NBN) verantwoordelijk voor het ontwikkelen en verkopen van normen. Daarnaast organiseert het NBN ook opleidingen over het gebruik van managementnormen. Voor het ontwikkelen van normen rekent het NBN op meer dan 3.400 Belgische experten. Deze experten werken actief mee in tal van commissies en zorgen ervoor dat:

  • normen rekening houden met de belangen en standpunten van Belgische ondernemingen
  • maatschappelijke actoren de bescherming van het milieu of van consumenten onder de aandacht kunnen brengen
  • bedrijven op de hoogte zijn van toekomstige ontwikkelingen en trends. Zo versterken we het concurrentievermogen van de Belgische bedrijven

Sectorale Operatoren

Voor een aantal sectoren worden de normen ontwikkeld door sectorale operatoren. Zij  zorgen voor de administratieve en technische opvolging van één of meer normalisatiecommissies. Sectorale operatoren worden erkend door de Raad van Bestuur van het NBN. Voor meer informatie, ga naar de pagina Sectorale operatoren.