Normen in de Belgische regelgeving: een overzicht

Overheden gebruiken normen om specifieke technische vereisten te integreren in regelgevende teksten.

 

Welke Belgische regelgeving refereert naar normen?

Als het kenniscentrum voor normalisatie in België, monitort en analyseert het NBN continu normen waarnaar in regelgeving wordt verwezen.

Zo publiceert het NBN een overzicht van alle reglementaire teksten die in het Belgisch Staatsblad zijn verschenen en naar normen refereren. Dit overzicht wordt regelmatig bijgewerkt.

 

Meer weten over verwijzingen naar normen in technische regelgeving?

Neem contact op met onze juridische adviseur via legal@nbn.be of op het nummer 02 738 01 01.

 

Disclaimer : het overzicht geeft alleen directe verwijzingen aan (gedateerd of niet gedateerd)  en de hyperlink verwijst je naar de Belgisch Staatsblad-pagina van de betreffende tekst (de oudste tekst gaat terug tot 1997).