Voordelen van normen

Het gebruik van normen biedt heel wat voordelen voor bedrijven:

  • Kostenbesparing: het toepassen van normen zorgt voor meer efficiëntie en kwaliteit in bedrijfsprocessen. Hierdoor dalen de kosten.
  • Export: normen zorgen ervoor dat producten of diensten beter aanvaard worden in andere landen.  Normen zijn een belangrijke troef voor de exporteconomie.
  • Innovatie: normen maken het makkelijker om kennis en nieuwe technologieën te verspreiden. Zo kunnen bedrijven sneller en goedkoper innoveren. Lees meer hierover op de pagina Innovatie en normen.
  • Klantentevredenheid: door normen toe te passen verhoogt de kwaliteit van producten of diensten. Bijgevolg stijgt de klantentevredenheid en het vertrouwen.
  • Duurzaamheid: het gebruik van normen leidt tot milieuvriendelijke, veilige en duurzame producten of productieprocessen.

Voor overheden biedt het gebruik van normen eveneens garanties voor het beschermen van de consument, de werknemers of het milieu.

Voor consumenten betekent conformiteit met een norm dat een product of dienst bepaalde eigenschappen rond veiligheid, kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid of milieu bezit.

Vokawijzer "Normen als essentieel instrument voor uw kmo"

VOKA en het NBN (Bureau voor Normalisatie) hebben samen een Vokawijzer opgesteld. Het doel van deze brochure is om kmo's een antwoord te bieden op vragen zoals:

  • Wat is de meerwaarde van normen voor mijn organisatie?
  • Hoe helpen normen mijn concurrentiepositie en omzet te verbeteren?
  • Leiden normen tot kostenbesparing?
  • Welke rol spelen normen bij innovatie?

Wil je meer weten over dit onderwerp? Download hier de Vokawijzer of contacteer ons.