Voordelen van normen

Het gebruik van normen biedt heel wat voordelen voor bedrijven:

  • Kostenbesparing: het toepassen van normen zorgt voor meer efficiëntie en kwaliteit in bedrijfsprocessen. Hierdoor dalen de kosten.
  • Export: normen zorgen ervoor dat producten of diensten beter aanvaard worden in andere landen.  Normen zijn een belangrijke troef voor de exporteconomie.
  • Innovatie: normen maken het makkelijker om kennis en nieuwe technologieën te verspreiden. Zo kunnen bedrijven sneller en goedkoper innoveren. Lees meer hierover op de pagina Innovatie en normen.
  • Klantentevredenheid: door normen toe te passen verhoogt de kwaliteit van producten of diensten. Bijgevolg stijgt de klantentevredenheid en het vertrouwen.
  • Duurzaamheid: het gebruik van normen leidt tot milieuvriendelijke, veilige en duurzame producten of productieprocessen.

Voor overheden biedt het gebruik van normen eveneens garanties voor het beschermen van de consument, de werknemers of het milieu.

Voor consumenten betekent conformiteit met een norm dat een product of dienst bepaalde eigenschappen rond veiligheid, kwaliteit, gebruiksvriendelijkheid of milieu bezit.

Zo verwijs je naar normen in technische regelgeving – een gids

Bij het opstellen van regelgeving is het bepalen van technische vereisten een veelvoorkomende kerntaak. Als beleidsmaker kan je ervoor kiezen om die vereisten zelf samen te stellen en integraal in de regelgevingstekst op te nemen. Maar vaak is er ook een tweede optie.

Zo kan je verwijzen naar reeds bestaande technische voorschriften, in het bijzonder normen. Hoe je dat op gepaste wijze doet, doen we uit de doeken in onze handige gids: ‘Verwijzen naar normen in technische regelgeving. Ontdek de voordelen!’.

Wat je mag verwachten

In deze gids voor beleidsmakers en regelgevende overheden ontdek je onder meer:

  • de voordelen van normen;
  • de verschillen tussen normen en wetgeving;
  • hoe je correct naar normen verwijst in regelgeving.

Klik hier om de gids te downloaden.