Hou je energieverbruik onder controle met energiemanagement

Minder energieverbruik en meer energie-efficiëntie zijn topprioriteiten voor een duurzame wereld. Energiemanagement helpt je om je energieverbruik te beheren.

 

De internationale technische commissie ISO/TC 301 en de Europese commissies CEN-CLC/JTC 14 en CEN/TC 371 ontwikkelen internationale en Europese normen die bedrijven voorzien van richtlijnen, vereisten en hulpmiddelen om hun energieprestaties effectief te beheren. Denk maar aan de certificeerbare norm ISO 50001.

 

Via de 3 nationale commissies voor energiebeheer NBN/I301, NBN/CCLC014 en NBN/E371 biedt het NBN een uitzonderlijke kans om die ontwikkelingen op de voet te volgen en eraan bij te dragen. Iedereen, elk bedrijf en elke organisatie in België, kan lid worden van de Belgische commissies.

 

Wat is energiemanagement?

Energiemanagement of energiebeheer is de manier waarop organisaties hun energiegebruik en -kosten actief beheren en beheersen. Door energie te bewaken, controleren en besparen.

 

Waarom is energiemanagement belangrijk?

Energiemanagement is de sleutel tot energiebesparing in jouw organisatie. Want energie besparen is een wereldwijde noodzaak:

 • om de schade te verminderen die we aanrichten aan onze planeet;
 • om onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen te verminderen.

Via een energiemanagementsysteem kan een organisatie haar energie-efficiëntie beheren.

Een energiemanagementsysteem draagt bij tot heel wat duurzame ontwikkelingsdoelen of SDG’s van de Verenigde Naties. Zoals SDG 7 ‘betaalbare en duurzame energie’, SDG 11 ‘duurzame steden en gemeenschappen’, SDG 12 ‘verantwoorde consumptie en productie’ en SDG 13 ‘klimaatactie’.

Normen en energiemanagement
 

De internationale normcommissie ISO/TC 301 ontwikkelt internationale normen voor energiemanagement en energiebesparing. Ze is ook verantwoordelijk voor de regelmatige herziening van die normen. De bekendste norm is ISO 50001 Energiemanagementsystemen – Eisen met gebruiksrichtlijnen. Kmo’s zetten hun eerste stappen naar ISO 50001 met ISO 50005 Energiemanagementsystemen – Richtlijnen voor een gefaseerde implementatie.

 

De Europese normcommissie CEN-CLC/JTC 14 ‘Energiebeheer en energie-efficiëntie in het kader van de energietransitie’ ontwikkelt normen voor energie-efficiëntiediensten, besparingsberekeningsmethoden, energie-audits, garanties van oorsprong en energieprestatiecontracten. Het CEN/TC 371 ‘Energieprestatie van gebouwen’ ontwikkelt Europese normen voor de bepaling van energieprestaties van gebouwen (EPB).

 

De Belgische normcommissies NBN/I301, NBN/CCLC014 en NBN/E371 willen alle Belgische betrokken partijen met expertise in energiemanagement samenbrengen. De commissies volgen het ISO- en CEN-werk op de voet en dragen eraan bij. Zo stelt het NBN alles in het werk om de belangen van de Belgische organisaties in de internationale en Europese normen veilig te stellen.

 

Meewerken aan normontwikkeling werkt in jouw voordeel
 

 1. Jij bent als eerste op de hoogte van toekomstige ontwikkelingen en trends die de concurrentiepositie van jouw organisatie versterken. Zowel op internationaal, Europees als nationaal niveau. Wil je vooroplopen in je domein én op je concurrenten? Word dan expert in onze nationale commissie.
   
 1. Vroegtijdige toegang tot dergelijke strategische informatie geeft je de mogelijkheid om in te spelen op toekomstige veranderingen.
   
 1. Je oefent invloed uit tijdens het ontwikkelingsproces van normen. Zo beschermt jouw organisatie haar investeringen in producten, oderzoek en ontwikkeling. Waarvoor je je ook inzet, je zorgt dat je belangen worden gewaarborgd in de internationale, Europese en nationale normen.
   
 1. Je bouwt een netwerk op met iedereen die zich inspant om een wereldwijd en regionaal kader in je domein samen te stellen. Een normcommissie is de ideale plek om nieuwe contacten te leggen. En om ideeën uit te wisselen met mensen die net als jij de toekomst van jouw werkveld vormgeven.
   
 1. Je leert bij en wisselt kennis uit. De mensen die in normcommissies zitten, zijn experten in hun vakgebied en hebben inhoudelijke kennis. Ze delen die en leren van elkaar. Zit je zelf in een commissie? Dan doe je heel wat kennis uit de eerste hand op. Én krijg je een uitgebreid overzicht van alle onderliggende aspecten van een bepaald domein.

Wie kan expert energiemanagement worden?

Elke Belgische organisatie en iedere individuele persoon kan zich aansluiten bij de Belgische normcommissie energiemanagement. Kennis van normen of het NBN is niet nodig, kennis van energiegerelateerde kwesties wél. Denk aan grote en kleine bedrijven, consultants en onderzoekers, consumenten, overheden en regionale of nationale agentschappen, milieuorganisaties, financiële instellingen, de recyclage-, afval- of reparatie-industrie, water-, gas-, of elektriciteitsbedrijven, audit- en certificeringsbedrijven, vastgoedmakelaars …

Wanneer komen de normcommissies bij elkaar?
 

Energiemanagement:
 

 • De Belgische commissie NBN/I301 vergadert enkele keren per jaar.
  Volgende bijeenkomst: 1 december 2022
 • De internationale commissie ISO/TC 301 komt één of twee keer per jaar bijeen.
  Volgende bijeenkomst: op 24 en 29 juni 2022

 

Energie-efficiëntie in het kader van de energietransitie:
 

 • Volgende bijeenkomst van de Belgische commissie NBN/CCLC014: 16 september 2022
 • Volgende bijeenkomst van de Europese commissie CEN-CLC/JTC 14: 24 november 2022
   

Energieprestatie van gebouwen:
 

 • Volgende bijeenkomst van de Belgische commissie NBN/E371: 22 november 2022
 • Volgende bijeenkomst van de Europese commissie CEN/TC 371: 14 februari 2023 in Berlijn

Word jij expert?

Heb je interesse om deel te nemen aan normcommissies energiemanagement?

- Neem dan contact op met Alexandre della Faille (NBN-projectmanager) via alex.dellafaille@nbn.be.
- Of neem deel aan de volgende webinar “Standardisation – The Basics” waarbij meer uitleg wordt gegeven over normalisatie (+/- 40 minuten).
- Meer info over ‘expert worden in een normcommissie’ vind je ook terug op deze webpagina.