Infosessie: Duurzaam Inkopen met ISO 20400:2017

Taal van dit event: Nederlands & Frans

Handouts: Engels

Situering

In 2013 is ISO (International Organization for Standardization) gestart met de ontwikkeling van de nieuwe ISO 20400 voor Duurzaam Inkopen. Deze norm bevat richtlijnen voor het toepassen van milieuaspecten en maatschappelijke thema’s bij het inkoopproces.

Deze richtlijnen sluiten aan bij de uitdagingen waarmee organisaties de komende jaren te maken hebben bij implementatie van duurzaamheidsprincipes, zowel op milieutechnisch als op sociaal vlak. Dit alles op basis van ISO 26000 – de internationale norm voor MVO (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen).

De meerwaarde van ISO 20400:

1. Belangrijk concurrentievoordeel wanneer je zaken doet met bedrijven die veel belang hechten aan MVO.
2. Met (toe)leveranciers heeft men nu de mogelijkheid om dezelfde uniforme uitgangspunten te hanteren voor inkoopprocessen. Zo wordt de afstemming efficiënter, doeltreffender en winstgevender.

Publicatie van deze nieuwe norm is voorzien op 19 april 2017.

Doelgroep

Deze infosessie is speciaal bedoeld voor aankoopverantwoordelijken & duurzaamheidsmanagers  en voor kwaliteits- & milieuverantwoordelijken die duurzaamheid hoog in het vaandel dragen.

Ook organisatieverantwoordelijken, die proactief deze inzichten willen identificeren, analyseren, toepassen en beheersen in een duurzame organisatiecontext, hebben baat bij deze sessie.

Programma

Deze infonamiddag gaat vooral in op de nieuwe krachtlijnen van ISO 20400 en ook enkele belangrijke cases komen aan bod:

 

13u30 - 13u40  Welkom en inleiding

13u40 - 14u40  De contouren van de nieuwe ISO 20400 - Julien Stein - Cap Conseil (Belgisch experte ISO 20400 commissie)

Aanleiding, belang en meerwaarde van deze nieuwe richtlijn over duurzaam inkopen:

o Globaal overzicht belangrijkste aspecten (context, risico’s & opportuniteiten)
o Detailtoelichting per hoofdstuk
o Aansluiting met ISO 26000, Guide 82 en de ISO 14000 serie

De impact van deze richtlijn voor uw organisatie:

o Impact & mogelijke gevolgen
o Valkuilen en kritieke succesfactoren bij implementatie

14u40 - 15u05  Sustainable Purchasing in een strategische context - Business Case – Guy Delsarte - CPO IBA

o Supplier Sustainable Risk Management als hefboom naar een duurzaam aankoopbeleid met 'engaged suppliers'

15u05 - 15h30  Koffiepauze met netwerkgelegenheid

15u30 - 15u55  Van 'Transparency' naar Sustainable Supply Chain Processen - Business Case – Jessie Van Couwenberghe - Cleane Kleren

o Belang van 'Green Procurement' als baken naar een geïntegreerd Sustainable aankoopbeleid en duurzaam ketenbeheer

15h55 - 16h45  Strategische krijtlijnen van een duurzaam aankoopbeleid - Mieke Pieters, Sustainable Procurement Expert - The Global Picture

o Inzetten van koopkracht als strategisch instrument naar duurzame stakeholder
o Realiseren van efficiënt beheer van middelen
o Professionaliseren van de aankoopfunctie in een context van maatschappelijke verantwoordelijkheid
o Integratie van duurzaamheidsprincipes via bestaande managementsystemen
o Belang & meerwaarde van internationale standaarden zoals ISO 20400

16u45 - 17u00  Afsluitende vragenronde met aansluitende netwerkdrink

o Samenvatting van de namiddag: Do’s & don’t’s in een notendop
o Afsluitende vragenronde met aansluitend een netwerkdrink

Voordelen

Naast de hand-outs en de PDF-presentatie ontvang je ook de nieuwe norm ISO 20400:2017 (waarde €160).

NBN Learning Solutions

NBN Learning Solutions helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. NBN Learning Solutions is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de Algemene voorwaarden van NBN Learning Solutions.