ISO 14001 – Masterclass Milieumanagement

In één opleiding je 30 uur permanente vorming!

Als milieucoördinator volstaat het volgen van deze opleiding om aan je permanente vorming te voldoen! Je kan ook kiezen om apart in te schrijven op een of enkele modules.

Programma

  • Dag 1: Start met Milieumanagement: Je krijgt een antwoord op de vragen “Wat is milieumanagement? Waarom hiermee starten? Wat zijn de voordelen en wat is het wetgevend kader? Wat is de relatie met de 17 SDG’s van de VN? Welke trends kunnen we opmerken in milieumanagement?”

9u30 – 10u00: kennismaking

10u00 – 11u30: Module 1: Wat is milieumanagement? Waarom starten met milieumanagement? Welke voordelen biedt dit? (Jan Dillen, Vinçotte)

11u30 – 13u00: Module 2: het wetgevend kader: internationale, Europese en Belgische wetgeving op vlak van milieumanagement (Bart Gille, Sertius)

13u30 – 15u00: Module 3: Nieuwe trends in milieumanagement: circulair aankopen, duurzaam aankopen, klimaat, … (Mieke Pieters, The Global Picture)

15u30 – 17u00: Module 4: Milieumanagement en de SDG’s: Wat zijn SDG’s? Welke SDG’s hebben een link met milieumanagement? (Melvin Laurent, Sustenuto)

  • Dag 2: Milieumanagementsystemen: We gaan dieper in op internationale systemen en normenzoals ISO14001 en EMAS.

9u00 – 9u30: Onthaal

9u30 – 11u00: Module 1: Overzicht internationale systemen en normen (Joerdi Roels, NBN)

11u00 – 12u30: Module 2: ISO 14001 in perspectief (Joerdi Roels, NBN)

13u30 – 15u00: Module 2: ISO 14001 in perspectief (Joerdi Roels, NBN)

15u30 – 17u00: Module 3: EMAS in perspectief (Joerdi Roels, NBN & Kristien Gevers, VMM)

  • Dag 3: Milieumanagement. Van strategie naar actie: We richten onze pijlen op het strategisch kader. Hoe start je nu effectief met een milieumanagementsysteem in je organisatie? Hoe ga je naar een gedragen strategie voor positieve milieu-impact? In een workshop ontwikkel je je eigen strategie aan de hand van een concrete case uit je bedrijf. Daarna gaan we van strategie naar een actieplan.

9u00 – 9u30: Onthaal

9u30 – 10u00: Case 1 (Angelique Vaneenooghe, Dats)

10u00 – 12u30: Module 1: Strategisch kader ontwikkelen (Jan Dillen, Vinçotte en Mieke Pieters, The Global Picture)

  • Hoe start je een milieumanagement systeem in je organisatie?
  • Naar een gedragen strategie voor positieve milieu-impact
  • Link met SDG’s en meerwaarde van certificatie

12u00 – 12u30: Case 2 (Melissa Vlerick, Aclagro)

13u30 – 14u00: Case 3 (Emmanuel Raskin, Citrique Belge)

14u00 – 16u30: Module 2: Strategische workshop: ontwikkel je eigen strategie aan de hand van een geïntegreerde business case (Jan Dillen, Vinçotte en Mieke Pieters, The Global Picture)

16u30 – 17u00: Lessons Learned: Afsluitende geïntegreerde Business Case 4 (Ward De Saedeleer, Bova Enviro+)

  • Dag 4: Milieumanagement. Tools en systemen: deze dag staat in het teken van tools voor een goed energie-, CO2-, water-, gevaarlijke stoffen- en afvalmanagement! Meten, weten, reduceren en compenseren komen aan bod!

9u00 – 9u30: Onthaal

9u30 – 10u45: Module 1: Energiemanagement en -monitoring (Joost Verschuere, Emaze)

10u45 – 12u00: Module 2: Tools voor CO2-management (Antoine Geirinckx, CO2-logic)

13u00 – 14u15: Module 3: Tools voor watermanagement (Rilke Raes, Ovadis)

14u30 – 15u45: Module 4: het managen van chemische en toxische stoffen (Nicole Otten, Consultes)

15u45 – 16u30: Module 5: Tools voor preventie en management van afval (Tom Creten, OVAM)

16u30 – 17u00: Case afvalmanagement (Vic De Meester, Colruyt)

  • Dag 5: Milieumanagement. Best Practices: een dag boordevol inspiratie! Verschillende cases over best practices worden voorgesteld. Overheden, KMO’s en grote bedrijven komen aan bod! We eindigen de 5de dag met een netwerkmoment en overhandiging van het attest. 

9u00 – 9u30: Onthaal

9u30 – 12u30: Inspirerende voorbeelden uit overheden, KMO’s en grote bedrijven Case ISO 14001 (Sam Van Gelder, Provincie Antwerpen & Fabian Spreeuwers, Leopoldsburg) ESCO-Verhaal door Joeri Ruelens, PZC Rekem

13u30 – 17u00: Deelnemers stellen eigen case voor waarna we overgaan tot een netwerkmoment en de overhandiging van het attest!

NBN Academy

De NBN Academy helpt organisaties bij het begrijpen en toepassen van normen. De NBN Academy is een onderdeel van het NBN (Bureau voor Normalisatie) en organiseert zowel open als bedrijfsinterne opleidingen rond managementnormen. Het NBN is in België het unieke aanspreekpunt voor wie normen wil ontwikkelen, kopen of opleiding wil volgen rond de toepassing van managementnormen.

 

Algemene voorwaarden

Bekijk hier de NBN Academy Algemene Voorwaarden.